Νομοθεσία

Ακίνητα δημοσίου: Παράταση σε μισθώσεις για τουριστικές επιχειρήσεις για να γίνουν επενδύσεις

Με διάταξη που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση και αφορά στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία της ΕΕ για το εμπορικό απόρρητορ υθμίζεται το ζήτημα της παράτασης των συμβάσεων εμπορικής μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας...

Περισσότερα..

Ti προβλέπεται με νομοσχέδιο για τις εντάξεις σε παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους;

Σε Ν/Σ «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2016/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» του υπ. Οικονομίας που κατατέθηκε στη Βουλή προωθούνται σειρά κομβικών ρυθμίσεων για την εκκαθάριση «ουρών» από τους παλιούς αναπτυξιακούς που «ταλαιπωρούν» τη δημόσια διοίκηση αλλά και...

Περισσότερα..

Προειδοποίηση ΑΑΔΕ στους ιδιοκτήτες για ο Airbnb

Ενημερωτικό σημείωμα εστάλη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων, ενόψει της λήξης της προθεσμίας οριστικοποίησης των στοιχείων καταχώρησης στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Περισσότερα..

Καμπανάκι από τους πιστοποιητές καταλυμάτων για τις αλλαγές στη νομοθεσία

Καμπανάκι κινδύνου για την ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος έκρουσε η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης (HellasCert).

Περισσότερα..

Τι πρέπει να προσέξουν όσοι νοικιάζουν σπίτια μέσω Airbnb για να μην έχουν έξτρα φόρο;

Είκοσι ημέρες απομένουν σε όσους προχωρούν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Περισσότερα..

Υποχρεωτική η διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων για ξενοδοχεία, εστιατόρια

Υποχρεωτική είναι η διαλογή στην πηγή για τα απορρίμματα που παράγονται σε δημόσιες υπηρεσίες αλλά και σε χώρους συνάθροισης (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κ.λπ.).

Περισσότερα..

Βαθμολογικός Πίνακας της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε ο Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και οι Απορρίψεις των Επενδυτικών Σχεδίων, με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο (5.962) προκριθέντων σε αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων...

Περισσότερα..

Ποια είναι τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών-Ευρωπαϊκός Κανονισμός

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την...

Περισσότερα..

Επίλυση σημαντικών θεμάτων με νέο νόμο από τον Γ. Σταθάκη

Υπερψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που περιλαμβάνει διατάξεις για ενεργειακά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα. Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, επί των άρθρων, των τροπολογιών και στο σύνολό του.

Περισσότερα..

Νέες δράσεις για τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων τουρισμού εμπορίου και μεταποίησης

Σειρά μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση από το πιστωτικό σύστημα αφορά το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί έως τα τέλη του έτους το υπουργείο Οικονομίας και θα προβλέπει χορήγηση «μικροπιστώσεων».

Περισσότερα..