Ακίνητα δημοσίου: Παράταση σε μισθώσεις για τουριστικές επιχειρήσεις για να γίνουν επενδύσεις

8/3/2019
Με διάταξη που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση και αφορά στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία της ΕΕ για το εμπορικό απόρρητορ υθμίζεται το ζήτημα της παράτασης των συμβάσεων εμπορικής μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας του δημοσίου και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στα οποία στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις. Ουσιαστικά αφορά ξενοδοχεία, αναψυκτήρια ή άλλες επιχειρήσεις που στεγάζονται σε εμβληματικά ακίνητα, και αφορά μεταξύ άλλων και μεγάλους ομίλους.
Υπενθυμίζεται ότι με νόμο του 2014 (παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4255/2014), η δυνατότητα παράτασης αυτών των εμπορικών μισθώσεων περιορίστηκε μόνο σε παραμεθόριους νησιωτικούς τόπους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως τουριστικοί τόποι.
Όμως, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, η συρρίκνωση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων και η συνακόλουθη εξάλειψη της δυνατότητας παράτασης μισθώσεων που αφορούν ακίνητα που δεν βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, έχει οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα, όπως η αδυναμία ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο, η συρρίκνωση του ενδιαφέροντος επένδυσης σε έργα ανακαίνισης και εν γένει αναβάθμισης των κτιρίων και των υποδομών τους, ακόμη δε και σε διακοπή της λειτουργιάς ορισμένων επιχειρήσεων, με την συνακόλουθη απώλεια θέσεων εργασίας και εσόδων για το δημόσιο.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, σημειώνεται σχετικά ότι: επαναφέρεται η δυνατότητα παράτασης των μισθώσεων, δίχως γεωγραφικό περιορισμό, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής στο σύνολο των εμπορικών μισθώσεων που υπάγονται στο π.δ. 34/1995 (Α΄ 30), ενώ συγχρόνως διασφαλίζονται κατ’ απόλυτο τρόπο τα συμφέροντα του Δημοσίου ως ιδιοκτήτη - εκμισθωτή. Επίσης με την προτεινόμενη διάταξη εξασφαλίζεται η εφαρμογή των ανωτέρω και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι άλλωστε εντάσσονται στον δημόσιο τομέα.
«Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να αυξήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για μακροπρόθεσμη εμπορική αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου με ουσιαστική αναβάθμισή τους, επιφέροντας θετικά αποτελέσματα για την οικονομία και την αγορά εργασίας» όπως αναφέρεται..
Πιο συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα παράστασης μέχρι και 12 χρόνια από τη λήξη τους υφιστάμενων μισθώσεων ακινήτων υπό την προϋπόθεση , μεταξύ άλλων, υποβολής βιώσιμου επιχειρηματικού πλάνου για τον εκσυγχρονισμό και την ανακαίνιση του ακίνητου.