Νέες δράσεις για τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων τουρισμού εμπορίου και μεταποίησης

13/11/2018
Σειρά μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση από το πιστωτικό σύστημα αφορά το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί έως τα τέλη του έτους το υπουργείο Οικονομίας και θα προβλέπει χορήγηση «μικροπιστώσεων».

Έτσι, πολύ μικρές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιώτες, ΚΑΛΟ (Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) θα μπορούν να πάρουν πιστώσεις μέχρι 25.000 ευρώ χωρίς εγγυήσεις και υποθήκες για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης ή επενδυτικών αναγκών ή leasing εξοπλισμό ή εγγυήσεις μέχρι το ποσό των 25.000 για λήψη δανείων από άλλα ιδρύματα.

Παράλληλα σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή σημαντικές δράσεις όπως η «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και η δράση «Ενισχύω – Επιβραβεύω» που απευθύνονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 400 και 250 εκ. αντίστοιχα, αλλά και η «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Λιανικό Εμπόριο, την Εστίαση και την Ιδιωτική Εκπαίδευση και η δράση για την «Ενίσχυση Υφιστάμενων και Νέων Συνεργατικών Σχηματισμών (cluster)».

Όπως τόνισε χτες το βράδυ υφυπουργός Οικονομίας Στάθης Γιαννακίδης κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Τομέας Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, η χορήγηση των ποσών αυτών θα γίνεται είτε από τις συστημικές τράπεζες, είτε από Φορείς που δεν είναι τραπεζικά ιδρύματα, όπως ΜΚΟ, συνεταιρισμοί κλπ, είτε από μικτά σχήματα Τραπεζών–Φορέων.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό "η πρόσβαση στα ποσά αυτά θα γίνεται είτε από τις συστημικές τράπεζες, είτε Φορείς που δεν είναι τραπεζικά ιδρύματα, όπως ΜΚΟ, συνεταιρισμοί κλπ, είτε από μικτά σχήματα Τραπεζών–Φορέων. «Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα βοήθησει ιδιαίτερα όλους όσους επλήγησαν από την κρίση τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στον «επίσημο» τραπεζικό δανεισμό» τόνισε χαρακτηριστικά.

Δράσεις για τις ΜμΕ

Παράλληλα ο κ. Γιαννακίδης αναφέρθηκε σε άλλες δράσεις για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων όπως:
-Η δράση «Επιχειρούμε έξω» για την προώθηση εξωστρέφειας ύψους 50 εκ. ευρώ,
τα προγράμματα «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ύψους 50 εκ. έκαστο.
-Η δράση για τον «Ποιοτικό Εκσυγχρονισμό» μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της αγροδιατροφής, της ενέργειας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, τουριστικές, πληροφορικής και επικοινωνιών και άλλους σημαντικούς τομείς, ύψους 150 εκ. ευρώ.
-Η πολύ νέα δράση, ύψους 50 εκ. για τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (Open Malls) που στοχεύει στην τόνωση οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές με σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστικής δυναμική.
-Ενώ σύντομα θα θέσουμε σε εφαρμογή σημαντικές δράσεις όπως η «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και η δράση «Ενισχύω – Επιβραβεύω» που απευθύνονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 400 και 250 εκ. αντίστοιχα, αλλά και η «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Λιανικό Εμπόριο, την Εστίαση και την Ιδιωτική Εκπαίδευση και η δράση για την «Ενίσχυση Υφιστάμενων και Νέων Συνεργατικών Σχηματισμών (cluster)».
-Επιπλέον, με το «Equi Fund» - ένα Καινοτόμο Υπερταμείο για νεοφυείς αλλά και υπάρχουσες ή δυναμικές επιχειρήσεις δημιουργήσαμε ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμεύει για την ανεύρεση χρηματοδότησης μέσω συμμετοχών. Πρόκειται για ένα «κουμπαρά» στον οποίο συμμετέχουν το δημόσιο με 200 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με 60 εκ., η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με 39 εκ. ευρώ και διεθνή πιστωτικά ιδρύματα . Συνολικά θα διατεθούν 400 εκατ. ευρώ".