Εξυπνο φοροσαφάρι - στο επίκεντρο οι τουριστικές περιοχές

3/7/2023
Οι τουριστικοί προορισμοί, όπου γίνεται και ο μεγαλύτερος τζίρος αυτήν την περίοδο μπαίνουν στο “μικροσκόπιο” της ΑΑΔΕ, που για φέτος έχει προγραμματίσει πάνω από 200.000 ελέγχους με αξιοποίηση και του προσωπικού από τις τπικές Εφορίες.

Συγκεκριμένα, με βάση το σχέδιο δράσης οι ελεγκτές των ΔΟΥ με τη χρήση “έξυπνων” όπλων, δηάδή των των τάμπλετ και της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΕΛΕΓΧΟΣLive» θα προβαίνουν σε πραγματικό χρόνο σε διασταυρώσεις αλλά και σε πλήρη έλεγχο του οικονομικού προφίλ του ελεγχόμενου και θα μπορούν θα εκδίδουν επιτόπου το σημείωμα με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Μάλιστα οι έλεγχοι θα προχωρήσουν και με την αξιοποίηση των υπαλλήλων από κάθε τοπική εφορία, που βέβαια θα μετακινούνται από νομό σε νομό και από πόλη σε πόλη, ώστε να μην έρχονται και σε δύσκολη θέση, λόγω εντοπιότητας.

Ειδικότερα με νέα ηλεκτρονική εφαρμογή οι ελεγκτές θα μπορούν να:

- Ελέγχουν με αυτόματοποοημένες διαδικασίες την γνησιότητα ή μη των αποδείξεων που εκδίδονται από τις ταμειακές μηχανές καθώς εκτός από τα tablets θα είναι εφοδιασμένοι και με φορητά Scanners χειρός (QRScanners)

- Ελέγχουν εάν οι επιχειρήσεις έχουν διαβιβάσει τα δεδομένα των τιμολογίων και αποδείξεων στην πλατφόρμα myDATA.

- Διενεργούν εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων με φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ΦΠΑ κλπ.

- Βλέπουν το φορολογικό προφίλ του επαγγελματία ή της επιχείρησης δηλαδή εάν στο παρελθόν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις ή εάν είναι υπότροποι.

- Εκδίδουν και να κοινοποιούν στον ελεγχόμενο σημείωμα με τα αποτελέσματα του ελέγχου με τα οποία θα επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα σε περίπτωση που διαπιστώνουν απόκρυψη τζίρου και μη απόδοση του ΦΠΑ.

Σε ότι αφορά τους ελεγκτικούς στόχους σύμφωνα με σχέδιο δράσης για φέτος προβλέπεται, να φθάσουν τους 200.000 με την κατανομή να έχει ως εξής:

1. Τουλάχιστον 25.500 φορολογικούς ελέγχους(19.500 έλεγχοι βεβαίωσης και 6.000 έλεγχοι επιστροφής φόρων), μεταξύ των οποίων:

- 3.250 στοχευμένοι έλεγχοι (ΦΠΑ, με χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου, ΦΠ/ΝΠ με μεγάλο φορολογικό κενό, κλάδοι με μεγάλο φορολογικό κενό, δείγμα υποθέσεων επιστροφών φόρων,κλπ.).

- 6.000 έκτακτοι έλεγχοι σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών κλπ.).

- 10.250 έλεγχοι λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων (διασταυρωτικοί, έκδοσης πράξεων κατόπιν δελτίων πληροφοριών/ προληπτικών ελέγχων, λοιπών περιπτώσεων).

2. Τουλάχιστον 2.500 ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.3. Τουλάχιστον 49.500 μερικούς επιτόπιους έλεγχους πρόληψης από τις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ) και τις Υπηρεσίες Ερευνών Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών και σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους φοροδιαφυγής και απάτης.

4. Τουλάχιστον 900 έρευνες από τις ΥΕΔΔΕ για απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών, για αξιοποίηση νέων πληροφοριών και δεδομένων, στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν και έρευνες φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κλπ.

5. Τουλάχιστον 79.900 ελέγχους δίωξης από τα Τελωνεία και τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου, εκ των οποίων:

- 37.300 έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, ήτοι καπνικά προϊόντα, υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών και αλκοολούχα προϊόντα.

- 4.200 έλεγχοι δίωξης σε παραποιημένα προϊόντα.

- 8.400 έλεγχοι διακίνησης ρευστών διαθεσίμων.

- 27.000 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο και στην κυκλοφορία οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, στη διακίνηση καφέ, ναρκωτικών, αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.λπ.

- 3.000 έλεγχοι δίωξης σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

6. Τουλάχιστον 10.000 τελωνειακούς ελέγχους με αυτοκινούμενα συστήματα ελέγχου X-RAYS.

7. Τουλάχιστον 400 ελέγχους από τη Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου, με αξιοποίηση των αντιλαθρεμπορικών σκαφών της Τελωνειακής Υπηρεσίας, στοχεύοντας κυρίως στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών.

8. Τουλάχιστον 13.300 εκ των υστέρων ελέγχους από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.

Γιώργος Αλεξάκης