Οι παρατηρήσεις του ΣΕΤΕ στο σχέδιο νόμου για τον θεματικό τουρισμό

3/12/2018
Ολοκληρωμένες παρατηρήσεις κατέθεσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού «Θεματικός Τουρισμός - ειδικές μορφές τουρισμού - ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».
Ο ΣΕΤΕ θεωρεί ότι δεν προσδίδει αξία στο τουριστικό προϊόν της χώρας η ρητή πρόβλεψη - καταγραφή μορφών θεματικού τουρισμού, που λόγω της ευρύτητάς τους δεν μπορούν να οριστούν, ούτε να περιγραφούν επακριβώς και επομένως ούτε να τεθούν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές ως προς τον τρόπο άσκησής τους, προδιαγραφές που διασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.
Προτείνεται: Αφενός μεν, οι προβλέψεις του σχεδίου νόμου να περιοριστούν σε συγκεκριμένες μορφές θεματικού τουρισμού των οποίων επιδιώκεται και είναι δυνατή η ρύθμιση και η αναλυτική καταγραφή σε αυτό, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, αλλά και προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων να επενδύσουν, των προϋποθέσεων ασκήσεως της κάθε δραστηριότητας και
Αφετέρου δε, σε περίπτωση δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις θεματικές μορφές τουρισμού και η άσκηση τους επιτρέπεται κατόπιν σχετικής αδειοδότησης να γίνεται ρητή αναφορά, ήτοι, να είναι απόλυτα ξεκάθαρο πως αυτές μπορούν να ασκούνται μόνο από αντίστοιχη νόμιμα αδειοδοτημένη επιχείρηση.


Διαβάστε εδώ όλες τις παρατηρήσεις του ΣΕΤΕ για το σχέδιο νόμου