Τι θα ισχύσει τελικά με τον ΕΝΦΙΑ των ενοικιαζομένων δωματίων

29/12/2014
Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4316 (ΦΕΚ Α' 270/24-12-2014), Άρθρο 126, θα ισχύσουν τελικά τα εξής:

Όπως φαίνεται:
Η μείωση θα ισχύει από τον ΕΝΦΙΑ του 2015.
Δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) και οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
Αφορά κτιρια με Ειδικο Σήμα ΕΟΤ ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων/ διαμερισμάτων, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ατομικές επιχειρήσεις.

Με τιμή,
για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ,
ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος
τηλ.2281084470, fax.2281085769, [email protected], www.facebook.com/omospondiaCyclades, Ερμούπολη, 84100 Σύρος


Σχετικό άρθρο:
29 Δεκ 2014 - 10:26
Διάταξη που εξαιρεί τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα κτήρια που ιδιοχρησιμοποιούνται, από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις, από τον συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ περιλαμβάνεται στο ν. 4316/2014 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η σχετική διάταξη είχε ψηφιστεί στα μέσα Σεπτεμβρίου αλλά δεν οδήγησε σε φοροελάφρυνση για τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων δωματίων, παρότι σκοπός ήταν η ευνοϊκή τους μεταχείριση, κι' αυτό επειδή δεν είχαν εξαιρεθεί από τον συμπληρωματικό φόρο ακινήτων με αποτέλεσμα να μη ωφεληθούν απο την επιβολή ΕΝΦΙΑ με μειωμένους συντελεστές.

Όταν διαπιστώθηκε πως με τις διατυπώσεις της αρχικής διάταξης, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια επιβαρύνονταν με ΕΝΦΙΑ σαν να ήταν σπίτια, εκφράσθηκε δυσαρέσκεια από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Ωστόσο επειδή το αρχικό λάθος του Σεπτεμβρίου δεν μπορούσε να επιλυθεί με ερμηνευτική εγκύκλιο της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε την διάταξη σε εκπρόθεσμη τροπολογία που ψηφίσθηκε από τη Βουλή την προηγούμενη Δευτέρα.

Με αυτή πλέον εξαιρούνται από τον συμπληρωματικό φόρο ΕΝΦΙΑ τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα κτήρια που ιδιοχρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4316 (ΦΕΚ Α' 270/24-12-2014)
Άρθρο 126.
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του
ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Επίσης στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν
συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των ξε−
νοδοχειακών κτιρίων του άρθρου 8 της 1129485/479/
Γ0013 ΠΟΛ/1996 (Β΄ 1152) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ξε−
νοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και η αξία
των δικαιωμάτων επί των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων
δωματίων/ διαμερισμάτων, εφόσον διαθέτουν σχετικό
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρμόδια υπη−
ρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, τα οποία ιδιοχρησι−
μοποιούνται από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις.
Δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του προηγούμενου
εδαφίου οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες),
οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και τα σύνθετα
τουριστικά καταλύματα.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013, το οποίο
προστέθηκε με την παράγραφο 11 του δέκατου όγδοου
άρθρου του ν. 4286/2014 (Α΄194 ), καταργείται.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την
1.1.2015