Στα 100 δισ. δολ η παγκόσμια αγορά του ιατρικού τουρισμού

2/1/2019
Στο πλαίσιο της συνεχούς επέκτασης του παγκόσμιου τουρισμού, όλο και περισσότεροι ταξιδεύουν για λόγους υγείας. Οι ροές διευκολύνθηκαν από τα προσιτά, προσβάσιμα ταξίδια και τις εύκολα διαθέσιμες πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου, αναφέρει κοινή έκθεση του World Tourism Organization (WTO) και της European Travel Commission για τις προοπτικές του ιατρικού τουρισμού.
Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος της αγοράς ιατρικού τουρισμού ποικίλουν από τα 45,5 δις. δολ -72 δις. δολ ΗΠΑ της οργάνωσης Patients Beyond Borders μέχρι τα 100 δις. δολ της Medical Tourism Association.
Η έκθεση σημειώνει ακόμη ότι από την πλευρά της προσφοράς παρατηρείται ήδη μια ευρεία γκάμα φορέων , εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας ενώ από την πλευρά της ζήτησης το ενδιαφέρον είναι ότι το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών και ως εκ τούτου οι νέοι αντιπροσωπεύουν μια πιθανή πηγή ζήτηση για τον τουρισμό που σχετίζεται με την υγεία στο εγγύς μέλλον.
Επίσης στην έρευνα σημειώνεται ότι οι κύριες χώρες εισαγωγής (εκείνες από τις οποίες προέρχονται οι ιατρικοί τουρίστες) βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη. Οι κύριες χώρες εξαγωγής (εκείνες που παρέχουν τις υπηρεσίες ιατρικής στους τουρίστες) βρίσκονται σε όλες τις ηπείρους, συμπεριλαμβανομένης της Λατινικής Αμερικής, της Ανατολικής Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για τον ιατρικό τουρισμό, οι εκάστοτε προορισμοί πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τα ζητήματα διευκόλυνσης των ταξιδιών, όπως είναι η πολιτική θεωρήσεων, η ενισχυμένη συνδεσιμότητα, η ασφάλεια και ασφάλιση, οι υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, η προσέλκυση επενδύσεων, η θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, των κινήτρων και των προτύπων , η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υποδομών, η εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, η πιστοποίηση των εγκαταστάσεων και πρακτικών του ιατρικού τουρισμού καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τη βιομηχανία των επιχειρηματικών συναντήσεων ή τη γαστρονομία.
Επιπλέον τονίζεται ότι ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως «όπλο» στην αντιμετώπιση της εποχικότητας, καθώς δεν ακολουθεί απαραιτήτως ένα εποχικό πρότυπο.
Ο ιατρικός τουρισμός είναι ένα αναδυόμενο, παγκόσμιο, σύνθετο και ταχέως μεταβαλλόμενο προϊόν που πρέπει να κατανοηθεί καλύτερα από προορισμούς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις ανάλογες ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις προκλήσεις.
Τέλος, η μελέτη προτείνει μια δέσμη δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη βελτιωμένη συλλογή δεδομένων και την ακριβέστερη μέτρηση σε πιο προσβάσιμο και βιώσιμο ιατρικό τουρισμό, ο οποίος όμως απαιτεί περαιτέρω συνέργειες.