ΣΕΕΝ: Ζητεί μέτρα εν όψει νέας "δραματικής χρονιάς" - Η παρέμβαση Μιχ. Σακέλλη για το Ταμείο Ανάκαμψης

2/4/2021
Μέτρα ενίσχυσης του Κλάδου της Ακτοπλοΐας ζητεί ο κλάδος να αποφευχθούν συνέπειες οι οποίες θα επηρεάσουν αρνητικά το επίπεδο των υπηρεσιών, τόσο την τρέχουσα αλλά και την επόμενη τουριστική περίοδο.

Έτσι με επιστολή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, την Πέμπτη 1η Απριλίου 2021, με θέμα "Μέτρα ενίσχυσης των ακτοπλοϊκών εταιρειών " τίθενται επί τάπητος τα ζητήματα της χρονικής διάρκειας ισχύος της χειμερινής οργανικής σύνθεσης, δηλαδή του αριθμού των ξενοδοχειακών εργαζομένων στα πληρώματα αλλά και των καυσίμων.

Όπως τονίζεται η πρόβλεψη και για φέτος είναι για μια «δραματική χρονιά» όπως και πέρυσι, με την πτώση μέχρι τώρα να είναι στο 65%.

Στο πλαίσιο αυτό ζητείται η αναπροσαρμογή των μισθωμάτων των συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας λόγω COVID, ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο ποσοστό της ζημίας που προκύπτει από την εκτέλεση των δρομολογίων καθώς και την αύξηση της διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων μέχρι κάλυψης των ήδη εγκεκριμένων κονδυλίων από το ΠΔΕ.Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι για πρώτη φορά στα χρονικά εθνικών σχεδίων ανάπτυξης με παρέμβαση του Προέδρου του ΣΕΕΝ Μιχάλη Σακέλλη μπήκε η ακτοπλοΐα στο Σχέδιο Ανάκαμψης που θα τεθεί προς έγκριση στην Κομισιόν για να λάβει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα θέματα των καυσίμων της ναυτιλίας και των χαμηλών εκπομπών διοξειδίου, αλλά και της εκπόνησης σχεδίου για την αντικατάσταση του επιβατηγού στόλου ναυτιλίας και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος έχουν ενταχθεί.

Βέβαια με δεδομένη τη σημασία του κλάδου για τη διατήρηση της εθνικής και κοινωνικής συνοχής στο νευραλγικό χώρο του Αιγαίου, αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης τα δυο αυτά έργα είναι μια καλή αρχή που όμως αναζητεί συνέχεια.

Η επιστολή

"Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,Σε συνέχεια της από 16/3/2021 συνάντησής μας και της τακτικής γραπτής επικοινωνίας μας για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω της πανδημίας, δραττόμεθα καταρχάς της ευκαιρίας να σας ευχαριστήσουμε για τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει εσείς και οι συνεργάτες σας, προκειμένου για τη λήψη μέτρων στήριξης των θαλάσσιων μεταφορών από την Κυβέρνηση, και κυρίως για τη σύναψη των Συμβάσεων Δημόσιας Υπηρεσίας - COVID.Όπως σας αναφέραμε και κατά τη διάρκεια της πλέον πρόσφατης συνάντησής μας, η ενίσχυση αυτή δεν είναι συνεχής και διακόπτεται κάθε μήνα, καλύπτοντας τελικά μόλις το 25% των λειτουργικών ζημιών οι οποίες προκύπτουν από την απαραίτητη αλλά και υποχρεωτική εκτέλεση των δρομολογίων μας.Στα ήδη υπάρχοντα σοβαρά προβλήματα προστίθεται από 1η Απριλίου η νομοθετική υποχρέωση περί θερινής οργανικής σύνθεσης λόγω μη έκδοσης Νομοθετικής Ρύθμισης παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της χειμερινής οργανικής σύνθεσης, όπως εξάλλου έγινε κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2020. Στην πράξη αυτό συνεπάγεται υποχρεωτικό διπλασιασμό του ξενοδοχειακού προσωπικού των πλοίων παρά το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας: (α) τα πρωτόκολλα επιβατών των πλοίων εξακολουθούν να είναι μειωμένα κατά 50% και (β) εξακολουθεί να ισχύει η γενική απαγόρευση των μετακινήσεων.Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ρυθμιστεί το θέμα των συνθέσεων είναι βέβαιο ότι η επιβάρυνση του κλάδου θα είναι υπέρμετρη και θα οδηγήσει σε ανάγκη λήψης ακόμα μεγαλύτερων κυβερνητικών μέτρων. Ταυτόχρονα θα αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος του κλάδου μας, λαμβανομένων υπόψη των μέτρων τα οποία ισχύουν σε άλλους κλάδους σχετικά με τη μείωση του εργασιακού κόστους, αλλά και την ενίσχυση των εργαζομένων.Σας έχουμε ήδη τονίσει τον ιδιαίτερο προβληματισμό μας για την πορεία του κόστους των καυσίμων το οποίο έχει αυξηθεί κατά 80% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020. Επισημαίνουμε επίσης, ότι η επιβατική κίνηση της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου παρουσιάζεται μειωμένη κατά 65%, με πρόβλεψη για το πρώτο εξάμηνο να διαμορφωθεί στα δραματικά επίπεδα του 2020, ενώ οι προβλέψεις για τον τουρισμό μετά την 1η Ιουλίου παραμένουν φειδωλές.Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω πρέπει επειγόντως να ληφθούν περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης του Κλάδου για να αποφευχθούν συνέπειες οι οποίες θα επηρεάσουν αρνητικά το επίπεδο των υπηρεσιών, τόσο την τρέχουσα αλλά και την επόμενη τουριστική περίοδο, όταν θα έχουν ξεπεραστεί τα υγειονομικά προβλήματα και όταν η καλή και επαρκής κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών θα είναι περισσότερο απαραίτητη παρά ποτέ.Για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών, παρακαλούμε άμεσα για:1. Την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων των συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας λόγω COVID, ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο ποσοστό της ζημίας που προκύπτει από την εκτέλεση των δρομολογίων καθώς και την αύξηση της διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων μέχρι κάλυψης των ήδη εγκεκριμένων κονδυλίων από το ΠΔΕ.2.
Την παράταση των χειμερινών συνθέσεων των πλοίων για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα. Για την ενίσχυση των εργαζομένων, προτείνουμε τη δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των επιπλέον ναυτικών τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να προσλάβουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία περί θερινών συνθέσεων μετά την 1η Απριλίου.


Η ικανοποίηση των παραπάνω εύλογων αιτημάτων μας είναι μονόδρομος για την εύρυθμη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών και παρακαλούμε θερμά για την ικανοποίησή τους".


Πηγή: Reporter.gr