Προς αξιοποίηση η μαρίνα Πύλου από το ΤΑΙΠΕΔ

2/12/2021
Στην προώθηση ενός ακόμα διαγωνισμού για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται υπό την «ομπρέλα» του με τοπικό ενδιαφέρον προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ). Η αξιοποίηση της μαρίνας Πύλου «βγαίνει» στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΤΑΙΠΕΔ για την ανάδειξη περιουσιακών στοιχείων με ισχυρό αποτύπωμα και σημαντικές προοπτικές για την τοπική κοινωνία. Το project εκτιμάται ότι θα αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, καθιστώντας την Πύλο ως σημείο αναφοράς για την τουριστική ανάπτυξη, όπως άλλωστε φιλοδοξεί το Ταμείο να κάνει και με άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις (μαρίνα Καλαμαριάς, Κέρκυρας κ.α.).

Ειδικότερα, χτες το ΤΑΙΠΕΔ «σήμανε» την έναρξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης λιμένα (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας Πύλου για περίοδο 40 ετών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μία φάση με την υποβολή Προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, μέχρι την 11η Μαΐου 2022.

Advertisement
Σύμφωνα με το master plan (εγκεκριμένο με Προεδρικό Διάταγμα), παρέχονται οι ακόλουθες χρήσεις γης: (α) τουρισμός – αναψυχή, (β) ανάπτυξη κατοικιών προς μίσθωση, (γ) διαχείριση και λειτουργία της μαρίνας και (δ) εναπόθεση και συντήρηση σκάφους.

Να σημειωθεί ότι γενικότερα καταγράφεται μια αυξανόμενη τάση για yachting στην Ευρώπη και παγκοσμίως, την οποία επιχειρεί να εκμεταλλευθεί το ΤΑΙΠΕΔ, με τον σχετικό κορεσμό στη Δυτική Μεσόγειο να ενισχύει θεωρητικά τη ζήτηση και τις προοπτικές για την Ελλάδα, μια χώρα με ναυτική παράδοση, καλές συνθήκες και το κυριότερο, πάνω από 16 χιλ. χλμ. ακτογραμμής, η μεγαλύτερη στη λεκάνη της Μεσογείου. Προς την κατεύθυνση αυτή, θεωρείται σημαντική η αύξηση του αριθμού θέσεων ελλιμενισμού, η βελτίωση των υποδομών και η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών (φιλοξενία) για μεγαλύτερα και πολυτελή σκάφη αναψυχής.

Η μαρίνα Πύλου βρίσκεται στο κεντρικό και βορειανατολικό τμήμα της παραλιακής ζώνης της πόλης της Πύλου, στην προκυμαία της πόλης στον κόλπο του Ναβαρίνου. Έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 129 γιοτ μήκους έως 30 μέτρων. Η χερσαία ζώνη της μαρίνας είναι 32.195 τ.μ. ενώ η θαλάσσια έκτασή της είναι 85.379 τ.μ.

Το master plan της μαρίνας της Πύλου όπως εγκρίθηκε με το από 14.12.2018 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 329/ΑΑΠ/31.12.2018), έχει στόχο την υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση του θαλασσίου τουρισμού με σκάφη αναψυχής που ταξιδεύουν στην περιοχή του νοτιοανατολικού Ιονίου και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ποιοτικού πόλου τουρισμού, αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την αξιοποίηση και επέκταση της υφιστάμενης λιμενικής υποδομής της μαρίνας, καθώς και την ανάπτυξη της χερσαίας ζώνης της.

Ειδικότερα, με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα καθορίστηκαν, στην χερσαία ζώνη της μαρίνας Πύλου, οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης και οι κατευθύνσεις σχεδιασμού κατά Τομείς I και ΙΙ.

Ο Τομέας Ι, συνολικής επιφανείας 2.746 τ.μ, αντιστοιχεί στην Περιοχή εισόδου της μαρίνας Πύλου. Σε αυτόν:

α) Επιτρέπονται οι χρήσεις τουρισμού – αναψυχής, στις οποίες περιλαμβάνονται: συγκρότημα ντους, πλυντηρίων, μικρών κουζινών, αποκλειστικά προς υποστήριξη των σκαφών, καθώς και συγκρότημα εισόδου-εξόδου-ελέγχου της μαρίνας. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στον τομέα αυτό είναι 150 τ.μ.


β) Επιτρέπεται η διαμόρφωση: υπαίθριων χώρων στάθμευσης – πολιτιστικών εκδηλώσεων, οδοποιίας, του περιβάλλοντος χώρου και ιδίως χώρων πρασίνου και χώρου για την κεντρική συλλογή των απορριμμάτων της μαρίνας.

γ) Επιτρέπεται η δημιουργία των αναγκαίων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της μαρίνας, όπως δίκτυα Η/Μ, παροχές ενέργειας, δεξαμενές, αντλιοστάσια μαρίνας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πύλου, υποσταθμοί και υποστηρικτικές αυτών υποδομές και εγκαταστάσεις.

Ο Τομέας ΙΙ, συνολικής επιφανείας 29.449 τ.μ, αποτελεί την περιοχή λειτουργικής εξυπηρέτησης της μαρίνας Πύλου.

Στον τομέα αυτό επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις γης: α) τουρισμού – αναψυχής, β) κατοικίας προς μίσθωση, γ) διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας καθώς και δ) χρήσεις χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στον τομέα αυτό είναι 6.289 τ.μ.

Ειδικότερα:

α) Στις χρήσεις τουρισμού – αναψυχής περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις και υποδομές: κτίριο εισόδου-εξόδου-ελέγχου της μαρίνας, εστιατόριο/κέντρο διασκέδασης, χώρος συνάθροισης κοινού και πολιτιστικών εκδηλώσεων, μικρό εστιατόριο, καφέ-μπαρ-αναψυκτήριο, μικρά καταστήματα, καταστήματα ΟΤΕ-τραπεζών-χώροι ΑΤΜ, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής υπηρεσιών [όπως μικρή αγορά (mini market), πώληση ή ενοικίαση ναυτιλιακών ειδών/ εξοπλισμού κατάδυσης/αυτοκινήτων, ενοικιάσεις-πωλήσεις σκαφών, τουριστικά πρακτορεία], συγκρότημα ντους, πλυντηρίων, μικρών κουζινών, αποκλειστικά προς υποστήριξη των σκαφών, τουριστικά καταλύματα και τουριστικές εγκαταστάσεις (όπως επιπλωμένα δωμάτια ή μικρά διαμερίσματα, πισίνες, spa, αθλητικές εγκαταστάσεις (tennis) και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων). Στον ίδιο τομέα, λαμβάνεται μέριμνα για τη δημιουργία χώρου εξυπηρέτησης καταδυτικού αρχαιολογικού τουρισμού και ενημέρωσης.

β) Η χρήση κατοικίας προορίζεται αποκλειστικά προς μίσθωση από το φορέα διαχείρισης της μαρίνας Πύλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του από 14.12.2018 προεδρικού διατάγματος που δεν επιτρέπει την συγκεκριμένη χρήση να ξεπερνά τα 1.220 τ.μ. και του σχετικού κανονισμού της μαρίνας.

γ) Στις χρήσεις διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις και υποδομές: γραφείο διοίκησης μαρίνας, Διοίκηση (λιμεναρχείο και τελωνείο), πύργος ελέγχου και αίθουσα ελέγχου (control room), ιατρείο, καθώς και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι (όπως αποθήκες, WC και χώροι προσωπικού).

δ) Στις χρήσεις χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες χρήσεις και υποδομές: υπαίθρια διαχείμαση σκαφών, γλύστρα σκαφών, στάθμευση/φύλαξη γερανού (travel lift), και κτίριο για γραφεία-εξυπηρέτηση προσωπικού-αποθήκη.

Περαιτέρω, στον Τομέα ΙΙ της χερσαίας ζώνης επιτρέπεται: α) να χωροθετηθούν οι εγκαταστάσεις Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Πύλου, β) να δημιουργηθούν οι αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση της μαρίνας, γ) να διαμορφωθούν υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, χώροι πρασίνου καθώς και χώρος για την κεντρική συλλογή των απορριμμάτων της μαρίνας και δ) να δημιουργηθούν εκκλησία, ελικοδρόμιο και υποδομές για υδροπλάνα και στάθμευση αντιρρυπαντικού σκάφους.

Ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης
Για ολόκληρη την χερσαία ζώνη της μαρίνας Πύλου καθορίζονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης: α) Για το σύνολο της ως άνω περιγραφόμενης χερσαίας ζώνης της μαρίνας Πύλου, καθορίζονται συντελεστής δόμησης 0,2 και μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 6.439 τ.μ., συντελεστής κάλυψης 0,3. Στον ως άνω συντελεστή δόμησης, τίθεται ανώτατο όριο δόμησης για τη χρήση κατοικίας 0,2 και μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για τη χρήση αυτή 1.220 τ.μ. β) Στον Τομέα Ι, καθορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων από τις οριστικά διαμορφωμένες στάθμες τα 3,5 μ. (συν στέγη). Στον Τομέα ΙΙ, καθορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων από τις οριστικά διαμορφωμένες στάθμες τα 7,5 μ. (συν στέγη), με εξαίρεση τον πύργο ελέγχου, για τον οποίο το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος καθορίζεται στα 12 μ. Το ύψος της στέγης των νέων κτιρίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,50 μ. γ. Για το σύνολο της ως άνω περιγραφόμενης χερσαίας ζώνης της μαρίνας Πύλου, καθορίζεται ελάχιστο ποσοστό πρασίνου 0,10, ήτοι 3.219,50 τ.μ.

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα προβλέπονται ελάχιστο ποσοστό αστικού πρασίνου 10% επί του συνόλου της χερσαίας ζώνης, λειτουργική διασύνδεση υποδομών, δικτύων, κτιριακών συνόλων και ελεύθερων/κοινόχρηστων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των κτιριακών έργων να γίνεται με βάση τις αρχές της αειφόρου ή πράσινης δόμησης, ιδίως μέσω συστημάτων ανάπτυξης «πράσινων κτιρίων» (π.χ. LEED, ELGBC ή DGNB), όπου αυτό είναι εφικτό, ορθολογική χρήση νερού, προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.α.

Η Μαρίνα Πύλου σχηματίζεται από έναν προσήνεμο μώλο μήκους 387μ., έναν υπήνεμο μώλο μήκους 70μ., μια τεθλασμένη εσωτερική κρηπίδωση μήκους 312μ. και τέσσερις προβλήτες-γεφυρώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού μήκους 247μ. Η είσοδος της μαρίνας έχει πλάτος περίπου 43μ.και είναι εξοπλισμένη με δύο φανούς. Ο θαλάσσιος χώρος της Μαρίνας Πύλου βρίσκεται στο εσωτερικό του Όρμου του Ναβαρίνου, που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και αρχαιολογικός χώρος. Ο οικισμός της Πύλου έχει χαρακτηριστεί ως χρήζων Ειδικής Κρατικής Προστασίας και Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν δύο περιοχές του δικτύου NATURA 2000: η «Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας και Νήσος Σφακτηρία» και η «Λιμνοθάλασσα Πύλου (Διβάρι) και νήσος Σφακτηρία, Άγιος Δημήτριος».

insider.gr