Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Mindfulness από την Ολγα Παπατριανταφύλλου

22/3/2016
Η OP Performance & Well-being (www.oppw.gr) ακολουθώντας τις νέες διεθνείς τάσεις φέρνει στην Ελλάδα, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Mindfulness, το M.B.S.R. (Mindfulness Based Stress Reduction Program) το οποίο απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες του ανθρώπινου δυναμικού των εταιριών και των δημόσιων οργανισμών.


Το M.B.S.R. είναι ένα δομημένο πρόγραμμα που επικεντρώνεται στη βελτίωση της προσοχής και της επίγνωσης. Τα οφέλη του αφορούν τη λειτουργική διαχείριση καθημερινών δυσκολιών στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, τη μείωση του stress, τον έλεγχο των συναισθημάτων και την ανακάλυψη εσωτερικών πόρων και δυνάμεων για ανάπτυξη και εξέλιξη.
Τα τελευταία χρόνια, το εργασιακό περιβάλλον αλλάζει δραματικά, είναι πολύ στρεσογόνο και ασκεί μεγάλη πίεση στους εργαζόμενους με σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία τους. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές γνωστές εταιρίες του εξωτερικού όπως η Google, η General Mills, Intel, Aetna, Goldman Sachs γνωστά πανεπιστήμια (Lancaster University, Queen Mary University, NYU’s Stern School of Business) και νοσοκομεία (Duke Center for Integrative Medicine, NHS στην Μ. Βρετανία) έχουν ενσωματώσει προγράμματα Mindfulness (ενσυνειδητότητας) προκειμένου να διαχειριστούν το έντονο στρες της σύγχρονης εποχής και να βελτιώσουν την ψυχική και σωματική ευημερία των ανθρώπων.

Το πρόγραμμα διεξάγεται από την Ολγα Παπατριανταφύλλου -Leadership & Wellness Coach, Managing Partner της OPpw-, που διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση του stress και της ανθεκτικότητας και εξειδικεύεται στο M.B.S.R. και την ομάδα της.
«Το Mindfulness προσδίδει ποιότητα στη ζωή μας, μειώνει το stress αυξάνει την ικανότητα λήψης σωστών αποφάσεων, βοηθάει τους εργαζόμενους να επικεντρώνονται περισσότερο σε αυτό που κάνουν, καθώς και να αναπτύξουν την ανθεκτικότητά τους. Εχει αποδειχθεί, επίσης, ότι η πρακτική στο Mindfulness ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη θετική επιρροή», επισημαίνει η Ολγα Παπατριανταφύλλου αναφερόμενη στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο www.oppw.gr, στο email: [email protected] και στο τηλέφωνο: 6944 441820.


Πληροφορίες για την OP Performance & Wellbeing
H OP Performance & Well-being (OPpw) δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και εκπαίδευσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με εξειδίκευση στο Leadership Coaching και το Well-being. Επιδιώκει δύο βασικούς στόχους που αφορούν τόσο τους οργανισμούς όσο και τους ανθρώπους που εντάσσονται σε αυτούς: τη βελτίωση της απόδοσης και τη προαγωγή του well-being (stress management, ανθεκτικότητα, wellness coaching). Οι υπηρεσίες της OPpw οργανώνονται σε 3 τομείς: Coaching, Wellness και Development.