Οι προτάσεις του ΕΟΔΥ για τα Rent a Car, λεφορεία

10/5/2020
Αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις με τουριστικά λεωφορεία (ΤΕΟΜ/Τουριστικά Γραφεία), Rent a Car κτλ δίνουν τα πρωτόκολλα που ετοίμασε ο ΕΟΔΥ και θα προταθούν στην αγορά.
Πιο συγκεκριμένα για τα λεωφορεία προτείνονται τα εξής:
· Τοποθέτηση πολυκαρβονικού υλικού (plexiglass) για τον οδηγό

· Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού (απλή χειρουργική μάσκα, γάντια) για τον οδηγό

· Αντισηπτικό κατά την είσοδο.

· Επίσης να εισέρχονται από μπροστά και να εξέρχονται από πίσω για να μην διασταυρώνονται μέταξύ τους οι επιβάτες.

· Μείωση της χωρητικότητας στο ήμισυ

· Πολύ καλός καθαρισμός και απολύμανση μετά από κάθε μεταφορά

· Χρήση μάσκας για όλους τους επιβαίνοντες σε μεταφορικά μέσα

Rent a Car/Moto
· Πολύ καλός καθαρισμός και απολύμανση μετά από κάθε μεταφορά.

· Ειδικότερα, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1α/ΦΠ.οικ.27815 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’1647/03.05.2020) για τα μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα:

o Οχήματα μέχρι 7 θέσεων, μεταφορά δύο επιβάτη πλέον του οδηγού.

o Οχήματα 8 ή 9 θέσεων, μεταφορά 3 επιβατών, πλέον του οδηγού

o Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους.

Για την υπηρεσία ΕΙΧ με οδηγό:
o Οχήματα μέχρι 5 θέσεων, μεταφορά ενός επιβάτη πλέον του οδηγού. Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η μεταφορά δεύτερου επιβάτη, εφόσον αυτός είναι συνοδός ατόμου που χρήζει βοήθειας

o Οχήματα 6 ή 7 θέσεων, μεταφορά 2 επιβατών, πλέον του οδηγού

o Οχήματα 8 ή 9 θέσεων, μεταφορά 3 επιβατών, πλέον του οδηγού

o Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν πέραν του οδηγού μόνο γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους.