Οι ευρωπαϊκές αγορές οι βασικοί "αιμοδότες" του τουρισμού φέτος

23/10/2020
Τον Αύγουστο του 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά -66,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ, μείωση κατά -58,4% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 979 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά -76,5% (Αύγουστος 2020: 394 εκατ. €, Αύγουστος 2019: 1.675 εκατ. €).

Η πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του € κατά -54,3% (Αύγουστος 2020: 827 εκατ. €, Αύγουστος 2019: 1.812 εκατ. €), όπως επίσης και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά -71,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 152 εκατ. €.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά -46,7% και διαμορφώθηκαν στα 308 εκατ. €, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά -37,4% και διαμορφώθηκαν στα 170 εκατ. €. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, μείωση κατά -48,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 320 εκατ. €. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά -97,0% και διαμορφώθηκαν στα 6 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά -99,9% και διαμορφώθηκαν στα 0,1 εκατ. €.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -79,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 2.684 εκατ. €. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά -75,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.749 εκατ. €, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά -83,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 932 εκατ. €.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.410 εκατ. €, μειωμένες κατά -75,1%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν πτώση κατά -77,2% και διαμορφώθηκαν στα 339 εκατ. €.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά -73,9% και διαμορφώθηκαν στα 530 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά -71,9% και διαμορφώθηκαν στα 233 εκατ. €. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά -77,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 427 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά -91,5% και διαμορφώθηκαν στα 69 εκατ. €. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά -96,4% και διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. €.