Νέο διοικητικό συμβούλιο στην ΓΕΠΟΕΤ

23/12/2014
Κατόπιν της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΠΟΕΤ που έλαβε χώρα χθες Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου τ.ε στα γραφεία της Ομοσπονδίας, το νέο ΔΣ της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού αποτελείται από τους κάτωθι:

Παλασκώνης Κώστας Πρόεδρος ΓΕ.ΠΟΕΤ
Βλατάκης Μιχάλης A’ Αντιπρόεδρος ΓΕ.ΠΟΕΤ
Γκίνης Σπύρος Β’ Αντιπρόεδρος ΓΕ.ΠΟΕΤ
Σιάμος Βασίλης Γ' Αντιπρόεδρος ΓΕ.ΠΟΕΤ
Βασιλάκης Γιώργος Δ’ Αντιπρόεδρος ΓΕ.ΠΟΕΤ
Κανίδης Γιώργος Ε’ Αντιπρόεδρος ΓΕ.ΠΟΕΤ
Γασπαράτος Αλέξανδρος Γενικός Γραμματέας ΓΕ.ΠΟΕΤ
Τσοπανάς Γιώργος Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΓΕ.ΠΟΕΤ
Καραμήτρος Θεόδωρος Ταμίας ΓΕ.ΠΟΕΤ
Κωστακόπουλος Κων/νος Έφορος
Μαρίνης Άρης Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ
Ιωάννου Χρήστος Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ
Λουτριώτης Πάρις Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ
Τσάνας Παναγιώτης Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ
Κουρκουνάκης Κώστας Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ
Xαρμπ Κάσσεντ Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ
Μπέρκης Εμμανουήλ Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ
Παπαλέξης Νικόλαος Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ
Παπασταμάτης Σπύρος Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ
Δήμας Γιώργος Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ
Φουρκιώτης Θεόδωρος Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ