Νέα ρύθμιση για τα καταδυτικά πάρκα από το υπουργείο Περιβάλλοντος

18/9/2014
Θαλάσσια περιοχή που έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 ή τμήμα τέτοιας περιοχής, θα μπορεί να περιλαμβάνεται στα Καταδυτικά Πάρκα.

Επιπλέον, η δημιουργία τους σε περιοχή, στον πυθμένα της οποίας υπάρχουν προστατευόμενοι λειμώνες, ή άλλα προστατευόμενα είδη, θα γίνεται με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Αυτά προβλέπονται σε τροπολογία που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), η οποία τροποποιεί παλαιότερη ρύθμιση που αφορούσε τα καταδυτικά πάρκα.

Πλέον, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Τουρισμού θα μπορεί θαλάσσια περιοχή μαζί με τον αντίστοιχο αυτής πυθμένα, να χαρακτηρισθεί ως Καταδυτικό Πάρκο. Με την ίδια απόφαση θα παραχωρούνται και τμήματα αιγιαλού και παραλίας και θα ορίζονται οι επιτρεπόμενες κατασκευές για την εξυπηρέτηση του καταδυτικού πάρκου.

Το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας του Πάρκου δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δύο τετραγωνικά χιλιόμετρα και το μέγιστο βάθος πυθμένα εντός των ορίων του Πάρκου δεν θα επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 50 μέτρα. Καταδυτικά Πάρκα απαγορεύεται να οριοθετούνται σε απόσταση μικρότερη των τριών ναυτικών μιλίων από κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.

Στα καταδυτικά πάρκα θα απαγορεύονται κάθε μορφή αλιείας, η σύλληψη της πανίδας και η συλλογή της χλωρίδας στην περιοχή του Πάρκου (παρά μόνο για ερευνητικούς σκοπούς), κάθε αθλητική ή άλλη θαλάσσια δραστηριότητα, καθώς και δραστηριότητες που παρακωλύουν τις καταδύσεις ή τη διαχείριση του Πάρκου.

Επιτρέπεται η πόντιση πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών κατασκευών για τη βελτίωση της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας ή της ελκυστικότητας του υποβρύχιου τοπίου.

Για το ύψος του μισθώματος θα λαμβάνεται υπόψη η σχετική εισήγηση που υποβάλλει η αρμόδια Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων, μετά από εξέταση συγκριτικών μισθωτικών στοιχείων της περιοχής. Η παραχώρηση θα έχει διάρκεια δέκα ετών και μπορεί να ανανεώνεται για πέντε έτη με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Τουρισμού.