Navarino Environmental Observatory: Επί τάπητος η βιώσιμη ανάπτυξη

20/5/2017
Το Ερευνητικό Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Navarino Environmental Observatory (NEO) παρουσιάστηκε ως πρότυπο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβευτική Κατοικία της Σουηδίας. Στόχος του διαδραστικού σεμιναρίου με τίτλο ”Η αλληλεπίδραση μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων" ήταν να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους η επιστήμη, μπορεί να προσεγγίσει την επιχειρηματική δραστηριότητα και αντιστρόφως.

Ο κύριος ομιλητής κ. Kevin Noone, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, ανέπτυξε τρόπους με τους οποίους η επιστήμη και η επιχειρηματική δραστηριότητα συναντώνται και δημιουργούν πρότυπα πεδία συνεργασίας. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Kevin Noone «Η ευρύτερη και στενή συνεργασία μεταξύ επιστήμης και επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι απολύτως απαραίτητη εάν θέλουμε να βρούμε λύσεις για τα σημερινά σοβαρά προβλήματα. Η εμπειρία μου, δουλεύοντας με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών, δείχνει ότι απαιτείται χρόνος, προσπάθεια, πόροι και συνεπής εξωστρέφεια και από τις δύο πλευρές προκειμένου να εγκαθιδρυθεί εμπιστοσύνη και να αναπτυχθεί κουλτούρα θετικής αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, τα οφέλη της αλληλεπίδρασης είναι εξαιρετικά πολύτιμα και μας δείχνουν τι μπορούμε να πετύχουμε όταν δουλεύουμε μαζί».

Λαμβάνοντας το λόγο η κα Karin Holmgren, Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του NEO, παρουσίασε «Το ταξίδι του ΝΕΟ» ως παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα στην κατεύθυνση μιας οικολογικής, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης. Το Ερευνητικό Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο (Navarino Environmental Observatory (NEO)) είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, της Ακαδημίας Αθηνών και της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., φορέα ανάπτυξης της Costa Navarino, και έχει ως αποστολή την έρευνα και την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Με έδρα την Costa Navarino, το NEO έχει αναδειχθεί σε ένα δυναμικό κέντρο όπου επιστήμονες από όλο τον κόσμο διεξάγουν έρευνα αιχμής, αναπτύσσουν νέα επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους, ανταλλάσσοντας παράλληλα τεχνογνωσία και ιδέες. Η εκτεταμένη επικοινωνία μεταξύ επιστημόνων και τοπικής κοινότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας έχει συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις μεταβολές που συντελλούνται σε παγκόσμια κλίμακα, την κλιματική αλλαγή καθώς και στην αλληλεπίδραση σε επίπεδο δράσεων σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα.

«Αποστολή του NEO είναι η συμβολή στην καλύτερη κατανόηση και βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών μας πόρων. Η έρευνα του ΝΕΟ εστιάζει σε αρκετούς από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και της Συμφωνίας του Παρισιού. Για να διευρύνουμε τα σύνορα της γνώσης χρειαζόμαστε τη βασική έρευνα. Για να επωφεληθεί η κοινωνία από τις νέες μας γνώσεις χρειαζόμαστε την εφαρμοσμένη έρευνα. Για να οδηγήσει η έρευνα σε συντεταγμένες ενέργειες, καινοτομίες και βελτιώσεις στη χρήση των φυσικών πόρων, χρειαζόμαστε τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρηματικού τομέα και της κοινής γνώμης. Ως τέτοιο, το ΝΕΟ αποτελεί πρότυπο.», τόνισε η Καθ. Karin Holmgren.

Η Αυτού Εξοχότητα Πρέσβης της Σουηδίας κ. Charlotte Wrangberg, εστίασε στην επιτυχή συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, της Ακαδημίας Αθηνών και της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., καθώς η ελληνο-σουηδική συνεργασία αποτελεί απτό παράδειγμα δημιουργικής συνέργειας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της επιστημονικής κοινότητας, με στόχο τη χάραξη στρατηγικών που εστιάζουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην αειφόρο ανάπτυξη.


Το Navarino Environmental Observatory (NEO)

Τo ΝΕΟ λειτουργεί από το 2010 στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία και αποτελεί πρότυπο διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών φορέων και ιδιωτικού τομέα, τόσο στην έρευνα όσο και στην εκπαίδευση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στην περιοχή της Μεσογείου.
Πρόκειται για μία μοναδική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνιστά πρωτοπορία για τη χώρα μας στον τομέα αυτό, όπως και στο μοντέλο χρηματοδότησής του, η οποία προέρχεται από σουηδικά κρατικά κονδύλια και ιδιωτικούς πόρους.
Στο ΝΕΟ υλοποιούνται ήδη συνεργασίες τόσο με ελληνικά όσο και με διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, καθώς και με τις τοπικές κοινωνίες. Επιστήμονες από όλο τον κόσμο διεξάγουν έρευνα αιχμής, αναπτύσσουν νέα επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους, ανταλλάσσοντας παράλληλα τεχνογνωσία και ιδέες.
Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΝΕΟ με επίκεντρο τη Μεσόγειο, συμβάλλουν στη γνώση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος της κλιματικής αλλαγής.
Ταυτόχρονα, το ΝΕΟ ενισχύει και ευαισθητοποιεί το κοινό σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, μέσω του Navarino Natura Hall, του διαδραστικού περιβαλλοντικού κέντρου που λειτουργεί στην Costa Navarino και το οποίο είναι ανοικτό σε επισκέπτες, σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες.
Η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, της Ακαδημίας Αθηνών και της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. αποτελεί απτό παράδειγμα δημιουργικής συνέργειας μεταξύ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της επιστημονικής κοινότητας, με στόχο τη χάραξη στρατηγικών που εστιάζουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.


Bolin Centre for Climate Research του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης
Το Bolin Centre for Climate Research του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης είναι ένα πρωτοποριακό Ινστιτούτο στο πεδίο της μελέτης του κλίματος και της περιβαλλοντικής έρευνας. Ο αείμνηστος Bert Bolin, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, υπήρξε εμπνευστής και πρωτεργάτης στη δημιουργία της Διακυβερνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (I.P.C.C.), η οποία βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 2007, μαζί με τον Πρώην Αντιπρόεδρο των Η.Π.Α., Al Gore. Το ερευνητικό έργο του καθηγητή Bert Bolin συνεχίζεται σήμερα από το Bolin Centre for Climate Research του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, που διεξάγει εκτενή έρευνα πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το Κέντρο αναπτύσσει ένα εκτεταμένο ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τη φυσική εξέλιξη του κλίματος και τη μεταβλητότητά του, τις αλλαγές που προκαλούνται από τον άνθρωπο και τις εκπομπές αερίων που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και τις αλλαγές στη χρήση της γης, στη βλάστηση και στη διαχείριση των υδάτων.
www.su.se / www.bbcc.su.se


Κέντρο Επιπτώσεων του Περιβάλλοντος στην Υγεία του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών - Ακαδημία Αθηνών
Το Κέντρο Επιπτώσεων του Περιβάλλοντος στην Υγεία του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών διεξάγει πρωτοποριακές έρευνες τις τελευταίες δεκαετίες, σχετικά με το όζον, τις επιδράσεις της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα και την κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, θεσπίστηκε από την Ακαδημία Αθηνών, η επωνυμία της οποίας απηχεί την Ακαδημία του Πλάτωνος από τον 3ο αιώνα Π.Χ. και ως εκ τούτου φέρει την κληρονομιά της πρώτης Ακαδημίας στη γη. Ερευνητές του Κέντρου έχουν συμμετάσχει σε όλες τις αξιολογήσεις του όζοντος WMO / UNEP και σε σημαντικό αριθμό διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων και εκστρατειών.
www.bioacademy.gr

TEMES Α.Ε.
Η ΤΕΜΕS Α.Ε. είναι ο φορέας ανάπτυξης της Costa Navarino, του πρώτου ολοκληρωμένου τουριστικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα, που συμβάλλει στην καθιέρωση της Μεσσηνίας ως τουριστικής περιοχής υψηλής ποιότητας και παγκοσμίου φήμης. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της εταιρείας είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία.
www.costanavarino.com/gr
κατά τη διάρκεια σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβευτική Κατοικία της Σουηδίας. Στόχος του διαδραστικού σεμιναρίου με τίτλο ”Η αλληλεπίδραση μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων" ήταν να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους η επιστήμη, μπορεί να προσεγγίσει την επιχειρηματική δραστηριότητα και αντιστρόφως.

Ο κύριος ομιλητής κ. Kevin Noone, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, ανέπτυξε τρόπους με τους οποίους η επιστήμη και η επιχειρηματική δραστηριότητα συναντώνται και δημιουργούν πρότυπα πεδία συνεργασίας. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Kevin Noone «Η ευρύτερη και στενή συνεργασία μεταξύ επιστήμης και επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι απολύτως απαραίτητη εάν θέλουμε να βρούμε λύσεις για τα σημερινά σοβαρά προβλήματα. Η εμπειρία μου, δουλεύοντας με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών, δείχνει ότι απαιτείται χρόνος, προσπάθεια, πόροι και συνεπής εξωστρέφεια και από τις δύο πλευρές προκειμένου να εγκαθιδρυθεί εμπιστοσύνη και να αναπτυχθεί κουλτούρα θετικής αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, τα οφέλη της αλληλεπίδρασης είναι εξαιρετικά πολύτιμα και μας δείχνουν τι μπορούμε να πετύχουμε όταν δουλεύουμε μαζί».

Λαμβάνοντας το λόγο η κα Karin Holmgren, Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του NEO, παρουσίασε «Το ταξίδι του ΝΕΟ» ως παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα στην κατεύθυνση μιας οικολογικής, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης. Το Ερευνητικό Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο (Navarino Environmental Observatory (NEO)) είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, της Ακαδημίας Αθηνών και της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., φορέα ανάπτυξης της Costa Navarino, και έχει ως αποστολή την έρευνα και την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Με έδρα την Costa Navarino, το NEO έχει αναδειχθεί σε ένα δυναμικό κέντρο όπου επιστήμονες από όλο τον κόσμο διεξάγουν έρευνα αιχμής, αναπτύσσουν νέα επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους, ανταλλάσσοντας παράλληλα τεχνογνωσία και ιδέες. Η εκτεταμένη επικοινωνία μεταξύ επιστημόνων και τοπικής κοινότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας έχει συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις μεταβολές που συντελλούνται σε παγκόσμια κλίμακα, την κλιματική αλλαγή καθώς και στην αλληλεπίδραση σε επίπεδο δράσεων σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα.


«Αποστολή του NEO είναι η συμβολή στην καλύτερη κατανόηση και βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών μας πόρων. Η έρευνα του ΝΕΟ εστιάζει σε αρκετούς από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και της Συμφωνίας του Παρισιού. Για να διευρύνουμε τα σύνορα της γνώσης χρειαζόμαστε τη βασική έρευνα. Για να επωφεληθεί η κοινωνία από τις νέες μας γνώσεις χρειαζόμαστε την εφαρμοσμένη έρευνα. Για να οδηγήσει η έρευνα σε συντεταγμένες ενέργειες, καινοτομίες και βελτιώσεις στη χρήση των φυσικών πόρων, χρειαζόμαστε τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρηματικού τομέα και της κοινής γνώμης. Ως τέτοιο, το ΝΕΟ αποτελεί πρότυπο.», τόνισε η Καθ. Karin Holmgren.

Η Αυτού Εξοχότητα Πρέσβης της Σουηδίας κ. Charlotte Wrangberg, εστίασε στην επιτυχή συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, της Ακαδημίας Αθηνών και της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., καθώς η ελληνο-σουηδική συνεργασία αποτελεί απτό παράδειγμα δημιουργικής συνέργειας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της επιστημονικής κοινότητας, με στόχο τη χάραξη στρατηγικών που εστιάζουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην αειφόρο ανάπτυξη.


Το Navarino Environmental Observatory (NEO)

Τo ΝΕΟ λειτουργεί από το 2010 στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία και αποτελεί πρότυπο διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών φορέων και ιδιωτικού τομέα, τόσο στην έρευνα όσο και στην εκπαίδευση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στην περιοχή της Μεσογείου.
Πρόκειται για μία μοναδική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνιστά πρωτοπορία για τη χώρα μας στον τομέα αυτό, όπως και στο μοντέλο χρηματοδότησής του, η οποία προέρχεται από σουηδικά κρατικά κονδύλια και ιδιωτικούς πόρους.
Στο ΝΕΟ υλοποιούνται ήδη συνεργασίες τόσο με ελληνικά όσο και με διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, καθώς και με τις τοπικές κοινωνίες. Επιστήμονες από όλο τον κόσμο διεξάγουν έρευνα αιχμής, αναπτύσσουν νέα επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους, ανταλλάσσοντας παράλληλα τεχνογνωσία και ιδέες.
Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΝΕΟ με επίκεντρο τη Μεσόγειο, συμβάλλουν στη γνώση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος της κλιματικής αλλαγής.
Ταυτόχρονα, το ΝΕΟ ενισχύει και ευαισθητοποιεί το κοινό σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, μέσω του Navarino Natura Hall, του διαδραστικού περιβαλλοντικού κέντρου που λειτουργεί στην Costa Navarino και το οποίο είναι ανοικτό σε επισκέπτες, σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες.
Η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, της Ακαδημίας Αθηνών και της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. αποτελεί απτό παράδειγμα δημιουργικής συνέργειας μεταξύ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της επιστημονικής κοινότητας, με στόχο τη χάραξη στρατηγικών που εστιάζουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.


Bolin Centre for Climate Research του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης
Το Bolin Centre for Climate Research του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης είναι ένα πρωτοποριακό Ινστιτούτο στο πεδίο της μελέτης του κλίματος και της περιβαλλοντικής έρευνας. Ο αείμνηστος Bert Bolin, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, υπήρξε εμπνευστής και πρωτεργάτης στη δημιουργία της Διακυβερνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (I.P.C.C.), η οποία βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 2007, μαζί με τον Πρώην Αντιπρόεδρο των Η.Π.Α., Al Gore. Το ερευνητικό έργο του καθηγητή Bert Bolin συνεχίζεται σήμερα από το Bolin Centre for Climate Research του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, που διεξάγει εκτενή έρευνα πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το Κέντρο αναπτύσσει ένα εκτεταμένο ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τη φυσική εξέλιξη του κλίματος και τη μεταβλητότητά του, τις αλλαγές που προκαλούνται από τον άνθρωπο και τις εκπομπές αερίων που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και τις αλλαγές στη χρήση της γης, στη βλάστηση και στη διαχείριση των υδάτων.
www.su.se / www.bbcc.su.se


Κέντρο Επιπτώσεων του Περιβάλλοντος στην Υγεία του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών - Ακαδημία Αθηνών
Το Κέντρο Επιπτώσεων του Περιβάλλοντος στην Υγεία του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών διεξάγει πρωτοποριακές έρευνες τις τελευταίες δεκαετίες, σχετικά με το όζον, τις επιδράσεις της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα και την κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, θεσπίστηκε από την Ακαδημία Αθηνών, η επωνυμία της οποίας απηχεί την Ακαδημία του Πλάτωνος από τον 3ο αιώνα Π.Χ. και ως εκ τούτου φέρει την κληρονομιά της πρώτης Ακαδημίας στη γη. Ερευνητές του Κέντρου έχουν συμμετάσχει σε όλες τις αξιολογήσεις του όζοντος WMO / UNEP και σε σημαντικό αριθμό διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων και εκστρατειών.
www.bioacademy.gr

TEMES Α.Ε.
Η ΤΕΜΕS Α.Ε. είναι ο φορέας ανάπτυξης της Costa Navarino, του πρώτου ολοκληρωμένου τουριστικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα, που συμβάλλει στην καθιέρωση της Μεσσηνίας ως τουριστικής περιοχής υψηλής ποιότητας και παγκοσμίου φήμης. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της εταιρείας είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία.