Μήλος: Αναγνώριση Ιαματικών Λουτρών στον Αδάμαντα

27/4/2016
Με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Τουρισμού Έλ. Κουντουρά αναγνωρίζεται ως ιαματικός ο φυσικός πόρος «νερό ιαματικών λουτρών Λάκκου Αδάμαντα Μήλου» που βρίσκεται στον οικισμό Αδάμαντα. (Τοπωνύμιο θέσης εμφάνισης: ιαματικά λουτρά Λάκκου Αδάμαντα, του Δήμου Μήλου, της Π.Ε. Μήλου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).
Σύμφωνα με την απόφαση τα χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Ιαματικού Φυσικού Πόρου είναι τα εξής:
- Ο φυσικός πόρος «νερό ιαματικών λουτρών Λάκκου Αδάμαντα Μήλου» έχει Θερμοκρασία 40ο C, ηλεκτρική αγωγιμότητα 52.800 μS/cm, ενεργό οξύτητα (pH) 6,8, ραδόνιο (Rn) 1,10 ± 0,35 Bq/l (μ.ό), ράδιο (Ra)< 1Bq/l, ουράνιο (U238)< 1Bq/l, χημικάστοιχεία:νάτριο (Νa), χλώριο (Cl),κάλιο (K),φθόριο (F), βρώμιο (Br),και αέρια:διοξείδιο άνθρακα(CO2),υδρόθειο(H2S).
- Η παροχή σε κυβικά μέτρα είναι10m3/h.Οφυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: υπέρθερμο, μεταλλικό υπερτονικό, χλωρονατριούχο, καλιούχο, φθοριούχο, βρομιούχο, μετρίως ανθρακούχο, ασθενώς υδροθειούχο ιαματικό νερό.
Όπως αναφέρεται ενδείκνυται ως τρόπος χρήσεως η λουτροθεραπεία. Επίσης ενδείκνυται για νοσήματα μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος, δερματικές παθήσεις. Αντενδείκνυται για συστηματικά και μεταδοτικά νοσήματα, ηπατική –νεφρική ανεπάρκεια και κακοήθη νοσήματα .