Μ. Σακέλλης: Εθνική υπόθεση η ενίσχυση της ακτοπλοΐας λόγω κορονοϊού και προσφυγικού

12/3/2020
«H πατρίδα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία θα έχουν αρνητικές συνέπειες στον Ελληνικό τουρισμό, είτε εισερχόμενο είτε εσωτερικό.»

Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας κ. Μιχάλης Σακέλλης που συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020, όπου συζητήθηκε το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις».

Ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ συμπλήρωσε ότι: «Είναι πολύ πιθανό, εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις μας, η θερινή περίοδο μπορεί να είναι χειρότερη από τη χειμερινή και να παραστεί συνεπώς ανάγκη λήψης μέτρων για την ενίσχυση του κλάδου για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των δρομολογίων, που είναι απολύτως απαραίτητη για τους νησιώτες μας, αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν το προσφυγικό”.

Επιπλέον ο κ, Σακέλλης κατέθεσε μια σειρά προτάσεων στο Ν/Σ που όπως είπε παραπέμπουν στην εφαρμογή των αρχών του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Σακέλλη:

«Με τις διατάξεις οι οποίες προτείνονται επιχειρείται η κάλυψη κενών και η αποφυγή παρερμηνειών, οι οποίες στην πράξη είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αντιπαραθέσεων, κλίματος αβεβαιότητας και καθυστερήσεων στη λήψη αποφάσεων, κυρίως σε ότι αφορά την εκπρόθεσμη δρομολόγηση πλοίων, τις αλλαγές δρομολογίων και τον καθορισμό ωρών αναχώρησης σε λιμάνια στα οποία υπάρχουν προβλήματα εξυπηρέτησης των πλοίων, όπως π.χ. η Ραφήνα.

Κύριο στοιχείο των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι ότι όλα σχεδόν τα άρθρα παραπέμπουν στην εφαρμογή των αρχών του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, συνεπώς δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε πριν αυτές αποφασιστούν. Σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι η θεσμοθέτηση αρχών του ΣΑΣ και η τήρησή τους θα είναι πολύ σημαντική και θα βοηθήσει τις εταιρείες στην κατάρτιση των επενδυτικών τους προγραμμάτων. Επίσης θα απαλλάξει τις υπηρεσίες του Υπουργείου από πολλές ημέρες άσκοπης απασχόλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι αρχές αυτές να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και μέσα στο πνεύμα της πλειοψηφίας των αποφάσεων του Συμβουλίου. Ο Σύνδεσμός μας έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις του, οι οποίες μάλιστα έχουν εγκριθεί ομόφωνα από το ΔΣ του Συνδέσμου μας και είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου να τις συζητήσουμε περαιτέρω.

Σ’ ότι αφορά τα άρθρα των τροποποιήσεων επισημαίνουμε ότι:

Στο άρθρο 8 που αφορά τις διοικητικές κυρώσεις πρέπει να αντικατασταθεί η φράση «ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΕΚΤΕΛΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ» με τη φράση «ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ». Δεν είναι ποτέ δυνατή η εκτέλεση δρομολογίων και δεν επιτρέπεται ποτέ από τα λιμεναρχεία ο απόπλους πλοίων για δρομολόγια τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ή ανακοινωθεί. Προφανώς πρόκειται περί λάθους και δίνει το δικαίωμα σε εταιρείες να εκδίδουν εισιτήρια για ανύπαρκτα δρομολόγια. Κατά τα λοιπά πρέπει να εξαιρεθούν από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων τα πλοία τα οποία έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμες δηλώσεις αλλά έχει καθυστερήσει η ανακοίνωση των δρομολογίων εκ μέρους του Υπουργού ή έχει καθυστερήσει να συνεδριάσει το ΣΑΣ, όπως έχει συμβεί πολλές φορές. Σε κάθε περίπτωση είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε κάθε πρόταση για πλήρη απελευθέρωση των δρομολογίων χωρίς ανακοινώσεις και εγκρίσεις, με απλή βεβαίωση των λιμεναρχείων για την εξασφάλιση των θέσεων.

Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την κατά προτεραιότητα, ανακοίνωση δρομολογίων, τα οποία εκτελούνται σταθερά όλο τον χρόνο. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

Για την κάλυψη των αναγκών των νησιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και στην περίπτωση που αντιμετωπίζονται προβλήματα εξυπηρέτησης των δηλωθέντων δρομολογίων από το λιμάνι αναχώρησης, να ανακοινώνονται πρώτα τα δρομολόγια των πλοίων για τα οποία η πλοιοκτήτρια εταιρεία: (α) έχει δηλώσει ετήσια δρομολόγια για 12 μήνες τον χρόνο και (β) έχουν εκτελεστεί από τα πλοία της ίδιας εταιρείας ή κοινοπραξίας καθόλη τη διάρκεια της προηγουμένης δρομολογιακής περιόδου ανελλιπώς τα δηλωθέντα δρομολόγια στην ίδια ζώνη αναχώρησης (πρωινή – απογευματινή). Η εξέταση των λοιπών δρομολογίων θα έπεται της ανακοίνωσης των πλοίων αυτών.

Επίσης προτείνουμε την άμεση αναθεώρηση του 10ώρου απασχόλησης των ταχυπλόων που επιβάλλεται με το ΠΔ 381/2001 και την πλήρη εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τα προβλεπόμενα διεθνώς (STCW και MLC2006).

Αναφορικά με το άρθρο 60 του Σχεδίου Νόμου που καταργεί το Άρθρο 105 του Ν. 4504/2017, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συλλογής αποβλήτων από τα λιμάνια, τονίζουμε ότι είμαστε υπέρ της περαιτέρω απελευθέρωσης των υπηρεσιών και της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2017/352, αλλά πιστεύουμε ότι το Άρθρο 105 πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο και όχι απλώς να καταργηθεί. Ευχόμαστε να βρεθεί λύση για να μην επανέλθουμε στο απαράδεκτο καθεστώς των διαγωνισμών, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μονοπωλιακής παροχής των υπηρεσιών σχεδόν σε όλα τα Ελληνικά λιμάνια.»