Κοινή επιστολή ΣΕΤΕ και 13 φορέων μελών του για ρεαλιστικό πλαίσιο επανεκκίνησης του τουρισμού

5/5/2020
Υπόψη του Πρωθυπουργού οι 13 πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις-μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σε συνέχεια τηλεδιάσκεψης που είχαν, έθεσαν το πλαίσιο με τις κατευθυντήριοι άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η επανεκκίνηση του τουρισμού. Όπως αναφέρεται η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα του τομέα θα πρέπει να βασίζεται στο ρεαλισμό και την αξιοπιστία.

Όπως τονίζεται ομόφωνα από τους 13 φορείς πρέπει «εντός του εντός Μαΐου, να έχουμε καταλήξει σε εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας, για το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων. Τα πρωτόκολλα αυτά πρέπει να είναι ρεαλιστικά και βιώσιμα, πάντα εντός των υγειονομικών δεσμεύσεων και να μπορούν να εφαρμοστούν και από μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν την πλειονότητα του τομέα μας. Ήδη έχουμε ενημερώσει τους συνεργάτες σας, το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΔΥ, ότι έως τις 11.05.20 θα παραδώσουμε ολοκληρωμένο σχέδιο να επεξεργαστείτε με τους συμβούλους σας, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι εγκαίρως»
Επίσης αναφέρεται ότι θα πρέπει να προκύψει άμεσα πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης, που θα μοιράζει το κόστος εργασίας μεταξύ επιχείρησης, κράτους και εργαζόμενου, με τρόπο δίκαιο και σύμφωνα με τις αντοχές, ανάγκες και δυνατότητες των μερών. Παράλληλα θα πρέπει να γίνει επέκταση των προγραμμάτων ανεργίας για όσους δεν βρουν δουλειά με δεδομένο το περιορισμένο άνοιγμα του κλάδου.

Επιπλέον οι 13 φορείς ζητούν να μη γίνει η καταβολή προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το 2020.

Σε σχέση με θέματα ανταγωνιστικότητας σημειώνεται ότι η είναι απαραίτητη η μείωση του ΦΠΑ από 01.06.20 και για όσο χρόνο χρειαστεί να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος: της διαμονής στο 6%, όλης της εστίασης στο 13%, της υπηρεσίας του τουριστικού πακέτου στο 13%, των εγχώριων μεταφορών στο 13% καιτου θαλάσσιου τουρισμού στο 13%.

Σημειώνεται ότι εμπλεκόμενοι φορείς στην εστίαση αναφέρουν ότι η μείωση του ΦΠΑ πρέπει να γίνει οριζόντια στα είδη π.χ.και στα αναψυκτικά, που αποτελούν ένα προϊόν «λαϊκής» κατανάλωσης, ώστε σταδιακά να αποκατασταθούν οι ισορροπίες στην επιτόπια αγορά και οι προκύπτουσες απώλειες και να τονωθεί, όσο γίνεται περισσότερο, η καταναλωτική ζήτηση και στο τουριστικό πάκέτο.

Σημειώνεται ότι μια πιθανή μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση όπως και σε όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες με δεδομένη τη συγκυρία μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους θεσμούς ως de facto επιλογή καθώς πέρα από τη συγκυρία με τη άρση μέχρι τέλους του έτους του Συμφώνου Σταθερότητας, στις υπηρεσίες η Ελλάδα καταγράφει τα μεγαλύτερα ποσοστά φοροδιαφυγής ΦΠΑ.
Όπως έχει ειπωθεί και στο παρελθόν σε σχέση με τη φορολογική πολιτική ο "φόρος σκοτώνει το φόρο", καθώς οι μεγάλοι συντελεστές αυξάνουν το κίνητρο παρανομίας, δηλαδή εάν μειωθεί ο ΦΠΑ, όλοι οι παροχείς υπηρεσιών θα κάνουν μεγαλύτερο τζίρο και θα περιοριστεί η φοροδιαφυγή διότι κάποιοι θα προτιμήσουν να πληρώσουν ένα πολύ χαμηλό ποσοστό ΦΠΑ από το να διατρέξουν τον κίνδυνο να τους πιάσουν και να πληρώσουν μεγάλα πρόστιμα.