Κερδισμένοι και χαμένοι του τουρισμού ανά περιφέρεια

17/11/2017
Στα 3.930 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου. Τα στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου που συνέλεξε η ΤτΕ ανά Περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του 2017, επεξεργάστηκε το SETE Intelligence, αναδεικνύοντας σε «πρωταθλητές» εισπράξεων τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, με τους περισσότερους επισκέπτες ωστόσο να καταγράφονται στην Περιφέρεια Αττικής.

Μεγαλύτεροι «χαμένοι» φαίνεται να είναι η Δυτική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, καθώς παρουσίασαν οριζόντια μείωση σε όλους τους δείκτες μέτρησης.
Όπως σημειώνεται στη μελέτη του SETE Intelligence, αν και η θερινή σεζόν, στην οποία πραγματοποιείται περίπου το 60% της εισερχόμενης τουριστικής δραστηριότητας της χώρας, είναι στο 3ο 3μηνο και συνεπώς δεν περιλαμβάνεται, τα εξεταζόμενα στοιχεία αναδεικνύουν την ανομοιογένεια της τουριστικής δραστηριότητας μεταξύ των Περιφερειών αλλά και εντός τους.

Ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης:
• Oι ταξιδιωτικές Εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 διαμορφώθηκαν στα 3.930 εκατ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των εισπράξεων, σε ποσοστό 88,9% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε στις ακόλουθες πέντε Περιφέρειες: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (€ 921 εκατ.), Περιφέρεια Κρήτης (€ 906 εκατ.), Περιφέρεια Αττικής (€ 803 εκατ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (€ 469 εκατ.) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (€ 395 εκατ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) οι Εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα € 437 εκατ.
• Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πραγματοποίησαν συνολικά 9.025 χιλ. Επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τη συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, καθώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.
• Ο μεγαλύτερος όγκος των Επισκέψεων, σε ποσοστό 87,7% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε έξι περιφέρειες ως εξής: Περιφέρεια Αττικής (1.986 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1.948 χιλ.), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (1.497 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (1.367 χιλ.), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (597 χιλ.) και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (519 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Ηπείρου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου) πραγματοποιήθηκαν 1.112 χιλ. επισκέψεις.
• Οι Διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 58.513 χιλ. την επισκοπούμενη περίοδο. Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 Περιφέρειες της χώρας, το 86,8% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε σε πέντε Περιφέρειες ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (12.701 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (12.422 χιλ.), Περιφέρεια Αττικής (11.167 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (9.407 χιλ.) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (5.111 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 7.707 χιλ. Διανυκτερεύσεις.
• Αύξηση των Εισπράξεων και μείωση των Διανυκτερεύσεων παρουσιάζουν οι Περιφέρειες Ιονίων Νησιών και Θεσσαλίας.
• Μείωση των Εισπράξεων και αύξηση των Επισκέψεων παρουσιάζουν οι Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.
• Στο Βόρειο Αιγαίο παρατηρείται το παράδοξο της μείωσης των Εισπράξεων και των Επισκέψεων με παράλληλη Αύξηση των Διανυκτερεύσεων.
• Στο σύνολο της χώρας η Mέση Είσπραξη ανά Επίσκεψη ανήλθε σε €435 και ανά Διανυκτέρευση σε €67, ενώ η Μέση Διάρκεια Παραμονής σε 6,5 νύχτες.
• Παρουσιάζονται όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των Περιφερειών. Μάλιστα, παρά το ότι δεν είναι η ακμή της σεζόν, η υψηλότερη Είσπραξη ανά Επίσκεψη παρατηρείται στους κλασσικούς προορισμούς «Ήλιος και Θάλασσα», και στο το Β. Αιγαίο όπου αν και η Μέση Είσπραξη ανά Διανυκτέρευση ανέρχεται μόλις στα €39, καταλαμβάνει την 4η θέση στις Εισπράξεις ανά Επίσκεψη λόγω του ότι έχει την μεγαλύτερη Διάρκεια Παραμονής από τις 13 Περιφέρειες.

Κρήτη €663
Ιόνια Νησιά €662
Νότιο Αιγαίο €635
Βόρειο Αιγαίο €536

• Επίσης, η υψηλότερη Είσπραξη ανά Διανυκτέρευση παρατηρείται στους κλασσικούς προορισμούς «Ήλιος και Θάλασσα» Προορισμούς και στην Αττική (City Break):

Ιόνια Νησιά €77
Κρήτη €73
Νότιο Αιγαίο €73
Αττική €72