Κάλεσμα προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε. για καλύτερη διαχείριση των ταξιδιωτικών περιορισμών και οδηγιών

17/7/2020
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναθεώρησε χθες (16 Ιουλίου) την «Λευκή Λίστα» των χωρών για τις οποίες θα πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί των άσκοπων μετακινήσεων εντός της Ε.Ε. Στην αρχική λίστα, που υιοθετήθηκε με Σύσταση στις 30 Ιουνίου, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να άρουν τους περιορισμούς για τους πολίτες 14 χωρών, με βάση την επιδημιολογική κατάσταση και τα περιοριστικά μέτρα που ίσχυαν, όπως και με οικονομικές και κοινωνικές εκτιμήσεις. Από την αναθεωρημένη λίστα αφαιρέθηκαν η Σερβία και το Μαυροβούνιο, ενώ δεν προστέθηκε καμία νέα χώρα.

Παρά την συμφωνία για μία «Λευκή Λίστα», η ECTAA θεωρεί απογοητευτικό το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν τη Σύσταση με ενιαίο τρόπο. Κάποια κράτη μέλη συνεχίζουν να εφαρμόζουν περιορισμούς για κάποιες από τις χώρες που περιλαμβάνονται στη «Λευκή Λίστα», ενώ παράλληλα διατηρούν αρνητικές ταξιδιωτικές οδηγίες, προειδοποιώντας τους πολίτες τους που επιθυμούν να ταξιδέψουν προς αυτές.

Ο Πρόεδρος της ECTAA, Pawel Niewiadomski, δήλωσε: «Αντιφατικές ταξιδιωτικές οδηγίες από διαφορετικές χώρες για την ίδια χώρα προορισμού προκαλούν σύγχυση στους πολίτες και υπονομεύουν την επανέναρξη των ταξιδιών και του τουρισμού στην Ευρώπη. Απαιτείται καλύτερος συντονισμός των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τους περιορισμούς και τις ταξιδιωτικές οδηγίες.»

Επιπλέον, η ECTAA θεωρεί απογοητευτικό το γεγονός ότι πολλές χώρες ανακοινώνουν γενικές ταξιδιωτικές οδηγίες για μία ολόκληρη χώρα, ενώ οι προβληματικές περιοχές είναι αναγνωρίσιμες και εύκολο να εντοπιστούν. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες θα έπρεπε να είναι εξειδικευμένες ως προς την περιοχή και τη γεωγραφική έκταση των προβλημάτων και, όπου αυτό είναι δυνατό, να περιλαμβάνουν χάρτες και ενδείξεις απόστασης.

Ο κ. Niewiadomski καταλήγει: «Είναι απαραίτητο να αποφύγουμε τις χαοτικές πολιτικές και οι αποφάσεις για άρση των περιορισμών να βασίζονται σε επιστημονική προσέγγιση, έτσι ώστε να μπορέσουν τα ταξίδια και ο τουρισμός να επανεκκινήσουν με εμπιστοσύνη».