ΗΑΤΤΑ: Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Ν. Αφρικής

24/1/2023
Στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας των τουριστικών γραφείων Ελλάδας και Ν. Αφρικής, για την αμφίπλευρη ενίσχυση του τουρισμού των δύο χωρών, οδήγησαν οι επαφές του Συνδέσμου εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, ΗΑΤΤΑ, με εκπροσώπους της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Ν. Αφρικής, ASATA.

Οι επαφές του ΗΑΤΤΑ με ομόλογες ενώσεις τουριστικών γραφείων του εξωτερικού, με αποκορύφωμα το momentum που δόθηκε το Νοέμβριο με τη διοργάνωση του συνεδρίου της WTAAA στην Αθήνα, οδήγησαν σε συνεργασίες για τον Ελληνικό οργανωμένο τουρισμό. Το Σύμφωνα Συνεργασίας με τη Ν. Αφρική περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των δύο ενώσεων που αφορούν στη στήριξη των δραστηριοτήτων των μελών τους αλλά και στο μάρκετινγκ και τις νομικές υπηρεσίες στο πεδίο του τουρισμού. Παράλληλα, προβλέπεται αμοιβαία στήριξη στην προώθηση των τουριστικών ατραξιόν των δύο χωρών καθώς και προώθηση των τουριστικών πακέτων που τις αφορούν.

Στο πλαίσιο του Συμφώνου, θα οργανωθούν ταξίδια εξοικείωσης για τουριστικές επιχειρήσεις και μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι προορισμοί κάθε χώρας προκειμένου να δημιουργούνται καλύτερες προωθητικές και εμπορικές προσφορές.

Ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, κ. Νικόλας Κελαϊδίτης δήλωσε: «Εκφράζουμε τη μεγάλη ικανοποίησή μας για ένα Σύμφωνο Συνεργασίας το οποίο ανοίγει νέους ορίζοντες στα ελληνικά τουριστικά γραφεία και πρόκειται να συμβάλλει στην ενίσχυση των τουριστικών ροών από τη Ν. Αφρική στη χώρα μας και αντίστροφα. Οι συνέργειες και οι συνεργασίες, σε κάθε τους έκφανση, είναι αναγκαίο συστατικό της επιτυχούς πορείας του κλάδου μας, αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του ΗΑΤΤΑ και ακρογωνιαίος λίθος του τουρισμού και της ευημερίας των σύγχρονων οικονομιών και κοινωνιών. Ο ΗΑΤΤΑ, ανοίγει έναν νέο κύκλο συνεργασιών με ομολόγους του εξωτερικού, προσδοκώντας τα μέγιστα οφέλη και επιδιώκοντας να συμβάλλει στην αποκατάσταση μιας πιο ζωντανής, κερδοφόρας και λειτουργικής αγοράς οργανωμένου τουρισμού».