Home Care : Αύξηση στην απόδοση του προσωπικού φέρνει η επένδυση στην ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία

21/6/2017
Βελτιωμένες αποδόσεις στην παραγωγικότητα της εταιρίας, αποφυγή ατυχημάτων και οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του προσωπικού και της διοίκησης κάθε επιχείρησης προσφέρει η επένδυση στην ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας.
Ειδικά σε μια περίοδο που δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ευθύνη κάθε εταιρίας η τήρηση των σχετικών κανόνων με θρησκευτική ευλάβεια δίνουν «πόντους» στην προσπάθεια για εξωστρέφεια αλλά και Branding που καταβάλει κάθε παραγωγική μονάδα.

Έτσι τις αυξημένες ανάγκες που εμφανίζονται στις επιχειρήσεις για τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία αλλά και διασφάλισης της ποιότητας στην παραγωγή έρχεται να καλύψει ο Όμιλος Home Care Α.Ε., που δραστηριοποιείται στο χώρο από το 2001.

«Τα νέα δεδομένα που ισχύουν στις παραγωγικές μονάδες και απαιτούν υψηλά στάνταρτ ασφάλειας, αλλά και υγιεινής, οδηγούν αυτόματα σε επιλογή συνεργατών που έχουν τόσο την εμπειρία όσο και τη γνώση για την καλύτερη δυνατή θωράκιση της κάθε επιχείρησης» αναφέρουν στελέχη της Home Care A.E. Μάλιστα δεκάδες επιχειρήσεις, εμπιστεύονται τις υπηρεσίες της μεταξύ των οποίων οι Intrakat, Power Health, Τιτάνια Hotel, Super League, Elvo, Despina, BSB Superfast Ferries κ.α.

Σύμφωνα με την Home Care oi υπηρεσίες και τα προϊόντα της εξασφαλίζουν:

– βελτίωση εργασιακών συνθηκών με επανεκτίμηση της εμπιστοσύνης των συνεργατών προς τη διοίκηση και δόμηση άριστων συνθηκών μεταξύ του προσωπικού

– βελτιστοποίηση απόδοσης , καθώς οι μετρήσεις δείχνουν ότι μετά την ορθή παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας, παρατηρείται αύξηση της μέσης απόδοσης του προσωπικού κατά 30% σε διάστημα 18 μηνών

– μεσοπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, καθώς η πρόληψη και αποφυγή ασθενειών και ατυχημάτων βελτιώνει άμεσα ή έμμεσα τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Όπως αναφέρεται η ΕΞ.Υ.Π.Π (Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας) Home Care A.E. δραστηριοποιείται πανελλαδικά από το 2001 και διαθέτει το απαιτούμενο Επιστημονικό Προσωπικό για την κάλυψη των υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφάλειας (Ν.1568/85), του Γιατρού Εργασίας (Ν.1568/85) και την εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου (Π.Δ.17/96).

Ειδικότητες απαραίτητες στην επιχείρηση

Στην ομάδα της Home Care υπάρχουν 40 διπλωματούχοι μηχανικοί και 20 τεχνολόγοι μηχανικοί, 10 ειδικοί γιατροί εργασίας και 25 γιατροί άλλων ειδικοτήτων με δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων του γιατρού εργασίας. Οι δύο αυτές ομάδες ειδικών (τεχνικοί ασφαλείας και γιατροί εργασίας) βάσει πλέον της νομοθεσία είναι απαραίτητοι.

Στις αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφάλειας βάσει του Ν.1568/85 περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών. Στις αρμοδιότητες του Γιατρού Εργασίας βάσει του Ν.1568/85 περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Η Home Care, πέρα από το εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρίας, με τα κατάλληλα Πιστοποιημένα Όργανα Μέτρησης Βλαπτικών Παραγόντων (Π.Δ. 95/99), είναι σε θέση να διενεργήσει μετρήσεις: Έντασης Φωτός, Ανάλυσης Θορύβου, Θερμοκρασίας, Υγρασίας, Ακτινοβολίας, Σκόνης (Αδρανή, Σκόνη Βάμβακος κτλ.), Ανάλυσης Αερίων, Λοιπών Φυσικών και Χημικών βλαπτικών παραγόντων. Οι μετρήσεις συνοδεύονται από μια σύνταξη τεχνικής μελέτης στην οποία καταγράφονται οι τιμές που μετρήθηκαν. Σε περίπτωση καταγραφής τιμών που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια, ακολουθούν προτάσεις αντιμετώπισης.

Διασφάλιση ποιότητας

Παράλληλα ο Όμιλος Home Care εξειδικεύεται στη μελέτη, σχεδίαση και την ανάπτυξη Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα:

-ISO 22000 (Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων). Το HACCP είναι ένα σύστημα που αποσκοπεί αποκλειστικά στην ασφάλεια των τροφίμων, καλύπτοντας όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Το σύστημα προσφέρει μια ικανοποιητική προσέγγιση για τον έλεγχο των μικροβιολογικών κινδύνων στα τρόφιμα, καλύπτει τις παραλείψεις των επιθεωρήσεων και ξεπερνά τις αδυναμίες των μικροβιολογικών ελέγχων.

-ISO 9001:2000 (Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας). Για να λειτουργήσει ένας οργανισμός, είναι απαραίτητο να διευθύνεται και να ελέγχεται συστηματικά και με διαφάνεια. Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας πρέπει να έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την συνεχή βελτίωση αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών.

OHSAS 18001 (Occupation Health and Safety Assessment Series). Οι ανάγκες της επιχείρησης για τη δημιουργία Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας OHSAS 18001 απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις του Ν 1568/85-Π.Δ. 17/96 για την πρόληψη και προστασία των Εργαζομένων από τους Επαγγελματικούς Κινδύνους.

Το OHSAS 18001 θα αποτελεί, στο άμεσο μέλλον, το συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων που θα λαμβάνουν μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Τέλος η Home Care A.E. με την πολυετή εμπειρία της στον χώρο της υγείας και της ασφάλειας, με ιδιωτική κλινική στην Λάρισα και άδεια ΕΞ.Υ.Π.Π., παρέχει επίσης μεγάλη γκάμα Εργατικών Ενδυμάτων – υποδημάτων εργασίας και Μέσων Ατομικής Προστασίας αλλά και ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΚΙΤ α’ βοηθειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε επιχείρηση πάσης φύσεως που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο υποχρεούται σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’2562/11-10-2013 να διαθέτει τουλάχιστον ένα φαρμακείο A’ βοηθειών με τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά όπως αυτά αναφέρονται στο παραπάνω νόμο.