Επίθεση στην Κυβέρνηση από το Σύλλογο Υπαλλήλων του Υπουργείου Τπυρισμού

22/10/2014
Με ανακοίνωση του το Δ.Σ. του Συλλόγου υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού ομόφωνα αποφάσισε και καταγγέλλει, όπως σημειώνει «τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα
ελεγχόμενο κομματικό κράτος καταστρατηγώντας τις αρχές της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης, με:


1.Την περαιτέρω συρρίκνωση του δημοσίου τομέα (5.500 απολύσεις ως το τέλος του 2014, για τις οποίες έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση) από την «αξιολόγηση» μέσω ποσόστωσης και τον επανέλεγχο των Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων (Ν.4250).

2.Το νέο μισθολόγιο με ακόμη περισσότερες περικοπές παροχών και δικαιωμάτων, βλέπε δημοσίευμα της εφημερίδας το «ΒΗΜΑ» (18.10.2014) με το οποίο αποκάλυψε την ειλημμένη απόφαση κυβέρνησης και Τρόικας να εξισώσει από 1.1.2015 τους μισθούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

3.Τον νέο τρόπο επιλογής προϊσταμένων με τον Νόμο 4275/2014, ο οποίος καθιερώνει νέο σύστημα προαγωγής προϊσταμένων με γραπτή εξέταση multiple choice και συνέντευξη με διορισμένη επιτροπή, όπου θα συμμετέχουν και στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Με τις μεταβατικές διατάξεις του ίδιου νόμου επιθυμούν να καταργήσουν τη θητεία των προϊσταμένων που έχουν κριθεί από υπηρεσιακά συμβούλια και το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) μετά από μοριοδότηση των αντικειμενικών τους προσόντων και να τοποθετήσουν νέους αναπληρωτές με ανάθεση, όπως συνέβη στο Υ.Δ.Μ.Η.Δ..

Επίσης ζητεί την άρση της ά διαθεσιμότητας των 6 εργαζομένων ειδικότητας Τ.Ε. μηχανικών, που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος η απόλυση έγινε χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση, με το πρόσχημα της κατάργησης του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, ενώ ουδέποτε ο κλάδος καταργήθηκε και στο νέο Οργανόγραμμα (ΠΔ112/ΦΕ A’179/29.08.14) προβλέπεται ρητά.


Εκ μέρους του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Νότα Ναυπλιώτου