Επιστολή Ξ.Ε.Ε. προς την Υπουργό Πολιτισμού για τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα

26/7/2018
Νέα διαδικασία συζητήσεων, για την επίλυση του θέματος των Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων, ζητά από το υπουργείο Πολιτισμού, με επιστολή του, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Η επιστολή του ΞΕΕ, έχει ως εξής: Αξιότιμη κα Υπουργέ, Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι ο θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα του ξενοδοχειακού κλάδου με μέλη όλα τα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ της χώρας. Υπό αυτή τη διπλή ιδιότητα του θεσμικού συμβούλου και του καθολικού εκπροσώπου του κλάδου, ερχόμαστε να σας θέσουμε ένα θέμα της αρμοδιότητάς σας, που έχει καταστεί κυρίαρχο πρόβλημα για όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας εδώ και μια δεκαετία. Πρόκειται για το εξαιρετικά πολύπλοκο, δύσχρηστο και αναποτελεσματικό για τους τελικούς δικαιούχους καθεστώς που διέπει τις αμοιβές που καλούνται να καταβάλουν τα ξενοδοχεία στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων (ΟΣΔ) για τη χρήση τηλεόρασης στα δωμάτια. Περιγράφοντας πολύ συνοπτικά το ιστορικό του προβλήματος, σας αναφέρουμε ότι υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια οξύτατη δικαστική αντιδικία μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των ΟΣΔ σχετικά με την υποχρέωση καταβολής αμοιβής για την τηλεόραση στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Το Ξ.Ε.Ε. κατέβαλε συντονισμένες προσπάθειες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Τουρισμού, ΟΠΙ, ΟΣΔ, ξενοδοχειακές οργανώσεις, τα μέλη του), με σκοπό την εξεύρεση δίκαιης λύσης στο θέμα του αμοιβολογίου, υπό τη δαμόκλειο σπάθη των υπέρογκων αμοιβών που ζητούσαν οι ΟΣΔ από τα ξενοδοχεία με βάση το εντελώς αυθαίρετο αμοιβολόγιό τους, λαμβανομένου υπόψη και του διπλασιασμού των εν λόγω απαιτήσεων σύμφωνα με το νόμο σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας. Οι διαπραγματεύσεις, που ξεκίνησαν υπό την καθοδήγηση του Ο.Π.Ι. το 2011, είχαν ως αντικείμενο την σύνταξη μνημονίων μεταξύ του Ξ.Ε.Ε. και των ΟΣΔ. Το Ξ.Ε.Ε. κατέληξε σε μνημόνιο με τους 5 ΟΣΔ, με τους οποίους υπήρχε δικαστική αντιδικία (ένα μνημόνιο με τον ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ και ένα μνημόνιο κοινό για ΔΙΟΝΥΣΟ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΡΑΤΩ, GRAMMO), λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση του Ο.Π.Ι. και των εν λόγω ΟΣΔ, ότι με τις συμφωνίες αυτές κλείνει ο κύκλος των αμοιβών για τη χρήση της τηλεόρασης στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Σημειωτέον ότι το Ξ.Ε.Ε. για να διατηρήσει σταθερό το κόστος των αμοιβών των ΟΣΔ για τα επόμενα χρόνια, υπέγραψε μνημόνιο και με την ΑΕΠΙ. Στη συνέχεια επιδιώχθηκε η υπογραφή μνημονίου με τον ΟΣΔ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω των υπερβολικών αξιώσεων του οργανισμού. Μετά την υπογραφή από το Ξ.Ε.Ε. των 3 μνημονίων με α)ΑΘΗΝΑ, β)ΑΕΠΙ και γ) ΔΙΟΝΥΣΟ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΡΑΤΩ, GRAMMO, ενημερώσαμε τα μέλη μας για την εξέλιξη, διασφαλίζοντας στους ΟΣΔ πολύ καλύτερη διείσδυση και είσπραξη στην αγορά. Δυστυχώς οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών μας φέρνουν πάλι αντιμέτωπους με καταστάσεις τις οποίες έχουμε προσπαθήσει να αποφύγουμε στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας πάλι την ανάγκη να ξεκινήσει μια συζήτηση που θα εξυγιάνει το τοπίο των ΟΣΔ, την υποχρέωση των χρηστών και όλα αυτά με κοινό παρονομαστή το όφελος του τελικού δικαιούχου. Κυρία Υπουργέ, Το Ξ.Ε.Ε. έχει έμπρακτα αποδείξει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το πνευματικό και συγγενικό δικαίωμα και καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες για την εξομάλυνση της κατάστασης και την επιδίωξη αγαστών σχέσεων μεταξύ δημιουργών-καλλιτεχνών και ξενοδόχων και προτείνει τους εξής άξονες σε μια ολιστική προσέγγιση ξεκαθαρίσματος του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις σχέσεις χρηστών-ΟΣΔ-δικαιούχων: Καταβολή ενιαίας αμοιβής από τα ξενοδοχεία σε ένα φορέα, που να καλύπτει όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και ο οποίος θα αναλάβει τον επιμερισμό των αμοιβών στους δικαιούχους. Οριοθέτηση των φορέων συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων που δικαιούνται αμοιβής από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, λόγω εγκατάστασης συσκευών μετάδοσης ήχου και εικόνας στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων. Πρόβλεψη ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αμοιβών, που να λαμβάνει υπόψη, αφενός σημαντικές παραμέτρους λειτουργίας του ξενοδοχείου (π.χ. πληρότητα, οικονομικό περιβάλλον), αφετέρου την πραγματική συμβολή του οπτικοακουστικού έργου που εκπροσωπεί ο συλλογικός φορέας διαχείρισης στην δραστηριότητα της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά το Υπουργείο Πολιτισμού, που μεριμνά για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών , με την πρόσφατη ανάκληση της άδειας της ΑΕΠΙ και την υποκατάστασή της από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ο.Π.Ι. έδωσε για πρώτη φορά ένα αισιόδοξο μήνυμα της πολιτικής που θα ασκήσει με σκοπό την εξυγίανση του χώρου υπέρ των δικαιούχων καλλιτεχνών. Επειδή και οι δύο φορείς, ΞΕΕ και Υπουργείο Πολιτισμού, υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον, πιστεύουμε ότι πλέον έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να επιδιώξουμε νέες προσεγγίσεις, που θα αποβούν προς αμοιβαίο όφελος σε συνάρτηση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει τέτοιες θεσμικές δυνατότητες. Το ΞΕΕ, έχοντας αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια πολύτιμη εμπειρία και γνώση, τίθεται στη διάθεσή σας και αναμένει πρόσκληση το συντομότερο δυνατό για μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης».