Εγκύκλιος με αποσαφηνίσεις από τον ΕΟΦ για τα ιατρικά συνέδρια - Τι ισχύει για τις τουριστικές περιόδους;

13/4/2018
Σειρά θεμάτων που αφορούν θέματα ιατρικών συνεδρίων, εκδηλώσεων κτλ επιχειρεί να ρυθμίσει εκ νέου εγκύκλιος του ΕΟΦ, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και είναι ήδη σε ισχύ. (http://www.eof.gr/c/document_library/get_file?uuid=359581d0-4b87-49c4-af26-29349fce21ac&groupId=12225)

Πιο συγκεκριμένα θέματα όπως η διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων επί ελληνικού εδάφους, τα κτηνιατρικά συνέδρια, τα κόστη για τη συμμετοχή γιατρών σε συνέδρια του εξωτερικού, συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω κείμενο, ενώ παράλληλα δίνεται μεγαλύτερο διάστημα στις για τις διαδικασίες έγκρισης, ενημέρωσης και απολογισμού.
Πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:
Συχνότητα συνεδρίων
Οι Επιστημονικοί φορείς δύνανται να πραγματοποιούν ανά ημερολογιακό έτος, έως τέσσερεις (4) Επιστημονικές εκδηλώσεις, ένα Πανελλήνιο Συνέδριο (όσοι έχουν τις προϋποθέσεις ) και (3) τρείς ακόμη επιστημονικές εκδηλώσεις.
Πανελλήνια Συνέδρια πραγματοποιούνται μία φορά το χρόνο από επιστημονικούς φορείς, που αντιστοιχούν στις αναγνωρισμένες ειδικότητες και εξειδικεύσεις του ΚΕΣΥ και σε όσους επιστημονικούς φορείς έχουν συμπληρώσει διάρκεια λειτουργίας ≥ 4 έτη, με αποδεδειγμένα επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο. Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των εκδηλώσεων αυτών είναι τουλάχιστον 2 (δύο) ημέρες, ο αριθμός συμμετεχόντων ≥100, και η χορηγία ενδέχεται να είναι 30.000€, ανά εταιρεία/χορηγό. Ο Επιστ. φορέας/ εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και το αληθές όσων δηλώνουν.
Eπιστημονικές Ημερίδες/Διημερίδες διοργανώνονται από επιστημονικές φορείς, έχουν διάρκεια μία ημέρα/ή δύο ημέρες αντίστοιχα, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων και χορηγία έως 5.000€, ανά εταιρεία/χορηγό.
Κρατικοί φορείς, όπως νοσοκομεία, πανεπιστημιακές κλινικές, κλινικές του ΕΣΥ, εργαστήρια, έχουν την δυνατότητα διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων (Συνέδρια, Ημερίδες, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια), έως 3 φορές ετησίως με ελεύθερη συμμετοχή. Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται εγγύς της πόλης, που βρίσκεται το Νοσοκομείο (εντός των ορίων πρώην νομού ή παρακείμενου πρώην νομού), κατά προτίμηση στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και χωρίς stands φαρμακευτικών εταιρειών εφόσον πραγματοποιούνται στο χώρο του Νοσοκομείου. H διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών δεν μπορεί να ξεπερνά τις δύο (2) ημέρες και η χορηγία από κάθε εταιρία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 2.500€, με ανώτατο όριο από το σύνολο των εταιρειών/χορηγών, το ποσό των 10.000€. Οι ειδικές περιπτώσεις υπέρβασης του προϋπολογισμού, θα εξετάζονται κατά περίπτωση (π.χ. εισαγωγή πτωματικών τεμαχίων από το εξωτερικό – συμμετοχή ξένων ομιλητών κ.λ.π).
Έξοδα και κόστος
Οι επιστημονικές εκδηλώσεις δεν πρέπει να γίνονται σε τουριστικούς προορισμούς κατά την διάρκεια των αντίστοιχων τουριστικών περιόδων, ήτοι θερινών (1/7-31/8 ) χειμερινών (15/12 έως 15/01) και σε αποκλειστικά χιονοδρομικούς προορισμούς από 15/12 έως 15/03.
Το κόστος φιλοξενίας (διαμονή και διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εσωτερικού, δεν μπορεί νΔεν υπάρχει μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά χορηγό εταιρεία σε επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια Εσωτερικού. Οι Ε.Υ. μπορούν να συμμετέχουν σε Επιστημονικές εκδηλώσεις στο Εξωτερικό, (άρθρο 11 παρ.18 Ν. 2889/2001 & άρθρο 36 του Ν. 4272/2014).

• Διεθνείς (International Congresses) • Πανευρωπαϊκές Εκδηλώσεις (European Congresses)

• Εκδηλώσεις-εξειδικευμένα σεμινάρια, Ευρωπαϊκών χωρών και Β. Αμερικής, υψίστου επιστημονικού ενδιαφέροντος με διεθνή εμβέλεια - συμμετοχή και ομιλητές από διάφορες χώρες

• Εκδηλώσεις για σπάνιες παθήσεις, όπως ορίζονται με το άρθρο 24 του Ν. 4213/13 ΦΕΚ 261Α/9.12.2013, με διοργανωτή επιστημονικό φορέα (όχι απλά αιγίδα του φορέα). Μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά χορηγό εταιρεία σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις/συνέδρια Εξωτερικού

• Για την Ευρώπη έως δέκα (10) Ε.Υ. Επαγγελματίες Υγείας/συνέδριο.

• Για την Β. Αμερική πέντε (5) Επαγγελματίες Υγείας/συνέδριο.
Για τον υπόλοιπο κόσμο, πέντε (5) Επαγγελματίες Υγείας/συνέδριο Ειδικότερα και μόνο για τους ΙΑΤΡΟΥΣ προβλέπεται τουλάχιστον το 10% και για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από επιστημονικούς φορείς Εσωτερικού – Εξωτερικού, να είναι ειδικευόμενοι προ-τελευταίου και τελευταίου έτους ειδικότητας καθώς και ειδικευόμενοι που έχουν να παρουσιάσουν ερευνητική εργασία. α υπερβαίνει ημερησίως τα 70,00€ ανώτερο κόστος διατροφής, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 150,00€ ανώτερο κόστος διαμονής, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το κόστος φιλοξενίας (διαμονή - διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εξωτερικού, καθορίζεται: 100,00€ το ανώτερο κόστος διατροφής με πρωινό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το ανώτερο κόστος διαμονής 300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.