Δικαίωση Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. για την υπόθεση της Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη

22/5/2018

Δικαίωση για τη Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος συνιστά η απόφαση του Πρωτοδικείου Σύρου να απαγορεύσει στην Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων «Κυκλάδες» την έκδοση και διάθεση της «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη», σε συνέχεια σχετικής προσφυγής της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε..
Η απόφαση αυτή αναγνωρίζει την Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. ως τον ένα και μοναδικό αρμόδιο φορέα για την έκδοση και την προμήθεια των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την «Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη», η οποία βάσει του άρθρου 50 του ν. 4403/2016 πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο στο τουριστικό κατάλυμα.
Η Συνομοσπονδία καλεί τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων των Κυκλάδων να απευθύνονται στα γραφεία της Συνομοσπονδίας και στο τηλέφωνο 210 6422418 για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια της «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη».