Νομοσχέδιο για Airbnb: Μέχρι 90 ημέρες οι τουριστικές μισθώσεις σπιτιών

22/11/2016
Στη δημοσιότητα θα δοθεί σύντομα το σχέδιο νόμου για τις «γκρίζες» τουριστικές μισθώσεις, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων ανώτατο όριο μίσθωσης τις 90 ημέρες και στα νησιά τις 60 ημέρες. Αυτό ανέφερε χθες ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας, σε ημερίδα για την «οικονομία διαμοιρασμού -sharing economy» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης Expo Hotel.
Η καθυστέρηση στην κατάθεση του σχεδίου νόμου οφείλεται σύμφωνα με τον κ. Τζιάλλα, στην αντίδραση των δανειστών. Οι θεσμοί δεν ήθελαν καμία ρύθμιση, αλλά τελικά δέχθηκαν εν μέρει τις ελληνικές θέσεις.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι το ζήτημα της οικονομίας διαμοιρασμού οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη προσπαθούν να το λύσουν σε επίπεδο δήμου, ωστόσο στην Ελλάδα σε σύντομο διάστημα, στο άμεσο, προσεχές διάστημα θα το λύσουμε σε κεντρικό επίπεδο.
Το νομοσχέδιο θα αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα, με περιορισμό ανά ΑΦΜ, και εγγραφή στο σχετικό Μητρώο, ενώ θα υπάρχει ένα μέγιστο όριο μίσθωσης 90 ημερών κι ένα μικρότερο όριο 60 ημερών για τα νησιά. Ο διαχωρισμός γίνεται προκειμένου να υποστηριχθούν οι νησιωτικοί προορισμοί, οι οποίοι έχουν μικρότερη διάρκεια σεζόν.
Ειδικότερα, το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία μητρώου καταλυμάτων που εκμισθώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και τη σύνδεση κάθε καταλύματος με αντίστοιχο Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου, τη σύναψη συμφωνιών με τις επιμέρους ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την παροχή πληροφοριών στη φορολογική διοίκηση ως προς τα εκμισθωμένα ακίνητα, τη διενέργεια ελέγχων από μικτά κλιμάκια για την εξασφάλιση συμμόρφωσης ως προς το δημιουργούμενο μητρώο, την επιβολή διοικητικών και φορολογικών προστίμων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Ο υποψήφιος εκμισθωτής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και να εγγραφεί σε ειδικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το οποίο θα αποτελεί την ταυτότητα του προς εκμίσθωση ακινήτου και θα συνοδεύει κάθε συναλλαγή. Η μη συμμόρφωση θα επισύρει βαρύτατο πρόστιμο.
Επιπλέον, τίθεται όριο στον αριθμό των εκμισθούμενων ακινήτων ανά εκμεταλλευτή και στην ετήσια διάρκεια της μίσθωσης, επιβάλλεται φόρος βραχυχρόνιας μίσθωσης ίσος με το 5% επί της αξίας της διανυκτέρευσης, ο οποίος θα αποδίδεται στο ελληνικό Δημόσιο από οποιονδήποτε λειτουργεί ως ενδιάμεσος (κυρίως τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες). Οι εκμεταλλευτές των ακινήτων μέσω της οικονομίας διαμοιρασμού θα θεωρούνται ότι αποκτούν εισόδημα από ακίνητα και όχι από επιχειρηματική εκμετάλλευση. Έτσι, η πλειονότητα των εκμισθωτών που διαθέτουν ένα ή δύο ακίνητα τα οποία εκμισθώνουν και αποκτούν εισόδημα έως και 12.000 ευρώ τον χρόνο θα φορολογούνται με τον χαμηλό φορολογικό συντελεστή 15%. Αντίθετα, όσοι υποκρύπτονται πίσω από την οικονομία του διαμοιρασμού και λειτουργούν σκιώδη ξενοδοχειακά καταλύματα αποκτώντας υψηλά εισοδήματα χωρίς, μέχρι σήμερα, να αποδίδουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, θα επιβαρύνονται με φορολογικούς συντελεστές 35% και 45% επί των ακαθάριστων κερδών τους, γεγονός που θα λειτουργεί ως αντικίνητρο. Επίσης σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η συναλλαγή απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, ρύθμιση που προκάλεσε και την αντίδραση παρευρισκομένων στην εκδήλωση ξενοδόχων. Επίσης αναπάντητο έμεινε το ερώτημα τι θα συμβεί με όσους συνεργάζονται με την Airbnb και αποδίδουν ΦΠΑ καθώς είναι νομικά και όχι φυσικά πρόσωπα. Επίσης στην εκδήλωση αναφέρθηκε ότι το Υπουργείο έχει πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις με τη μεγαλύτερη πλατφόρμα μίσθωσης κατοικιών, την Airbnb και αναμένεται να γίνουν και άλλες.
Στην ίδια εκδήλωση μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ) κ. Αλέξανδρος Βασιλικός ο οποίος αναφερόμενος στην οικονομία διαμοιρασμού σημείωσε ότι οι ξενοδόχοι δεν έχουν ακραίες θέσεις. Ζητούν απλώς ισότιμη μεταχείριση.
Ο κ. Βασιλικός είπε ακόμη για τον τουρισμό της Αθήνας ότι η μέση τιμή δωματίου παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι των άλλων ανταγωνιστριών της πρωτεύουσας προορισμών, ενώ συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει μία ενιαία και ολοκληρωμένη στρατηγική για την Αθήνα από την πολιτεία.