Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ: Εκτακτο δρομολόγιο την Πέμπτη

21/3/2023
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών το πλοίο της εταιρείας μας Ε/Γ - Ο/Γ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ θα εκτελέσει έκτακτο δρομολόγιο την ερχόμενη Πέμπτη 23/03/2023 σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
ΠΕΜΠΤΗ 23/03/2023
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦ. ΑΝ.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22:30
ΣΙΦΝΟΣ 03:00 03:20
ΜΗΛΟΣ 04:40 05:30
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10:30

For a better service, our vessel C/P/F DIONISIOS SOLOMOS will depart for an extra trip on Thursday 23/03/2023 according to the following table.

THURSDAY 23/03/2023
PORT TIME
ARR. DEP.
PIRAEUS 22:30
SIFNOS 03:00 03:20
MILOS 04:40 05:30
PIRAEUS 10:30