Απρίλιος 2022: Πάνελ για τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας από το ΙΤΕΠ

10/5/2022
Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) έχει αναθέσει στο ΙΤΕΠ την διενέργεια μιας εβδομαδιαίας έρευνας πάνελ αποκλειστικά για τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας ορεινού όγκου και πόλεων, για την αποτύπωση των βασικών παραμέτρων μέσης τιμής και πληρότητας σε αυτό το τμήμα του ξενοδοχειακού κλάδου.
Τα αποτελέσματα για τον Απρίλιο του 2022 έχουν ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• Ποσοστό ανοιχτών ξενοδοχείων: 90,3%
• Μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία: 48,7%
• Μέση πληρότητα με αναγωγή στο σύνολο των ξενοδοχείων
συνεχούς λειτουργίας: 40,8%
• Μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου: 62€

ΟΡΕΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• Ποσοστό ανοιχτών ξενοδοχείων: 90,1%
• Μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία: 37,7%
• Μέση πληρότητα με αναγωγή στο σύνολο των ορεινών ξενοδοχείων
συνεχούς λειτουργίας: 34,3%
• Μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου: 72€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• Ποσοστό ανοιχτών ξενοδοχείων: 90,4%
• Μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία: 51,0%
• Μέση πληρότητα με αναγωγή στο σύνολο των ξενοδοχείων πόλης
συνεχούς λειτουργίας: 45,1%
• Μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου: 60€

Αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη παρουσίαση ή/και στην ιστοσελίδα του ΙΤΕΠ https://bit.ly/3jBV57R.