Αναγνωρίστηκε η Ιαματική Πηγή Αδάμαντα Μήλου

12/11/2014
Συνεδρίασε σήμερα στο Υπουργείο Τουρισμου, η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων οπου εγκρίθηκε η αναγνώριση της Ιαματικης Πηγής του Αδάμαντα Μήλου.Πηγή: MilosLife.gr