Αλλαγές στη λειτουργία της Uber και της Beat στην Ελλάδα με νέο Ν/Σ

9/3/2018
Με αλλαγές στις διατυπώσεις, που στην ουσία αυστηροποιούν το πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών όπως η Uber και η Beat, κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις μεταφοράς.

Άδεια και συγκεκριμένο μοντέλο συνεργασίας με τους οδηγούς θα χρειάζονται οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για τη μεταφορά επιβατών (Uber, Beat, κ.λπ.), στην περίπτωση που παρέχουν εκπτώσεις «άμεσα ή έμμεσα» ή επηρεάζουν «τις κρίσιμες πτυχές της υπηρεσίας μεταφοράς, θέτοντας προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα αυτοκίνητα, πέραν των νομίμων». Αυτή η διατύπωση περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου με το οποίο επιχειρείται παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας εταιρειών όπως η Uber και η Beat.

Αν οι εταιρείες (όπως κάνουν σήμερα) παρέχουν εκπτώσεις στους επιβάτες, τότε θεωρείται πως είναι επιχειρήσεις μεταφορικού έργου και χρειάζονται άδεια. Αν σταματήσουν να παρέχουν εκπτώσεις ή να βάζουν προδιαγραφές «πέραν των νομίμων» για τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν, τότε δεν χρειάζεται άδεια.

Το σχέδιο νόμου λαμβάνει υπόψη του την πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, λένε στο υπουργείο. Αν οι φορείς διαμεσολάβησης πάρουν άδεια (όπως, στην ουσία, τους ωθεί το σχέδιο νόμου), υποχρεούνται να καταχωρούν «τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαμεσολάβησης όπως εκάστοτε ισχύουν, τα στοιχεία των ιδιοκτητών ή των οδηγών των ΕΔΧ (Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης) οχημάτων, εφόσον είναι αυτοί οι χρήστες που κάνουν αποδεκτούς τους ανωτέρω όρους, τις άδειες κυκλοφορίας των ΕΔΧ οχημάτων και τις ειδικές άδειες οδήγησης των οδηγών των ΕΔΧ οχημάτων. Εναλλακτικά, αντί των στοιχείων των ιδιοκτητών ή των οδηγών των ΕΔΧ οχημάτων, εφόσον είναι αυτοί οι χρήστες που κάνουν αποδεκτούς τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαμεσολάβησης και των παραπάνω όρων, όπως εκάστοτε ισχύουν, επιτρέπεται η καταχώριση οποιουδήποτε τύπου σύμβασης μεταξύ των παραπάνω προσώπων και του φορέα διαμεσολάβησης. Αν η σύμβαση για τη χρήση της υπηρεσίας διαμεσολάβησης καταρτίζεται από τους οδηγούς, καταχωρούνται και τα στοιχεία των ιδιοκτητών των οχημάτων. Η καταχώριση των στοιχείων γίνεται ανά ΕΔΧ όχημα».

Επιβάλλεται επίσης στα ΕΔΧ οχήματα, «με τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες μεταφοράς κατόπιν διαμεσολάβησης φορέα που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την παρ. 2 να φέρουν διακριτικό γνώρισμα σε εμφανές σημείο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του ΕΔΧ οχήματος».

Προβλέπεται, επίσης, πως «εφόσον η εκτέλεση του αντικειμένου της μίσθωσης διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν διαφορετικά φορολογικά στοιχεία προς τον καταναλωτή και διαφορετικά προς τους εκμισθωτές ΕΙΧ (Επιβατικών Ιδιωτικών Οχημάτων) οχημάτων με οδηγό ή/και τους οδηγούς ή/και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων».

Για το θέμα αυτό έχουν υπάρξει καταγγελίες από πλευράς του συνδικαλιστικού φορέα των ιδιοκτητών ταξί, αλλά και σκληρή αντίδραση (που έχει λάβει και δικαστική διάσταση) από πλευράς της διοίκησης της Beat.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει και βαρύτατα πρόστιμα μεταξύ των οποίων: Στον οδηγό του ΕΙΧ αυτοκινήτου που συμβάλλεται με φορέα διαμεσολάβησης που στερείται ειδικής άδειας οδήγησης επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης έως δύο (2) χρόνια. Στον εκμισθωτή του ΕΙΧ οχήματος, που εκτελεί παρανόμως έργο σε συνεργασία με φορέα διαμεσολάβησης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά όχημα. Σε περίπτωση υποτροπής, το ποσό διπλασιάζεται. Σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαμεσολάβησης χωρίς την άδεια, παρότι όφειλε να αδειοδοτηθεί, επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ και απαγορεύεται για διάστημα δύο ετών να ιδρύσει και λειτουργήσει άλλον φορέα διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση νομικού προσώπου στην παραπάνω απαγόρευση υπόκειται και ο διαχειριστής του.

Στο βασικό ή κύριο οδικό δίκτυο των πρωτευουσών των περιφερειακών ενοτήτων οι Δήμοι υποχρεούνται να καθορίσουν θέσεις στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) και αποεπιβίβασης για τα ΕΔΧ - Ταξί εντός δεκαοκτώ μηνών. Ως αρμόδιοι φορείς για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ορίζονται ο ΟΑΣΑ και ο ΟΣΕΘ αντίστοιχα, μετά από γνώμη των αρμόδιων Δήμων. Η παραπάνω προθεσμία για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ορίζεται σε δύο χρόνια. Η μέγιστη απόσταση των θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) ορίζεται σε 2,5 χλμ. και των θέσεων αποεπιβίβασης σε 150 μέτρα.

Αυστηροποιούνται οι ποινές και «ο οδηγός κάθε επιβατικού ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχήματος, ο οποίος διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό του οδηγού, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποκλοπής μεταφορικού έργου άλλης επαγγελματικής κατηγορίας μεταφορέα επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ».

Οι αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)
Στο σχέδιο νόμου περιγράφονται αναλυτικά οι νέες διαγραμμίσεις και πινακίδες κυκλοφορίας που ισχύουν σε ποδηλατόδρομους ή για την κυκλοφορία των ποδηλάτων γενικότερα. Προβλέπεται πως οι παραβάσεις του ΚΟΚ κατανέμονται σε πέντε κατηγορίες (χαμηλής επικινδυνότητας, μεσαίας επικινδυνότητας και υψηλής επικινδυνότητας) καθώς και «πολύ υψηλής συχνότητας πρόκλησης ατυχημάτων» και «αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς». Για κάθε κατηγορία παράβασης θα προβλέπονται, με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν, τα ίδια διοικητικά πρόστιμα και οι ίδιες διοικητικές κυρώσεις. Για τις παραβάσεις χαμηλής επικινδυνότητας έως και 100 ευρώ, για τις παραβάσεις μεσαίας επικινδυνότητας από 101 έως και 300 ευρώ και για τις παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας από 301 έως και 600 ευρώ.

Προβλέπεται πως με υπουργική απόφαση μπορούν να «θεσπίζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με βάση τα οποία μπορεί να αυξάνεται το ύψος των διοικητικών προστίμων που προβλέπεται για τις ανωτέρω κατηγορίες παραβάσεων και κατ' ανώτατο όριο μέχρι το τριπλάσιο του βασικού προστίμου». Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων, προβλέπονται μειωμένα τα διοικητικά πρόστιμα κατά 40%, με εξαίρεση τις παραβάσεις που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, την παράλειψη ή πλημμελή σήμανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς, καθώς και τις παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων.

Αυστηρές ποινές προβλέπονται για συγκεκριμένες παραβάσεις. Έτσι οι οδηγοί οχημάτων που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρματης επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση, τιμωρούνται με επιτόπου αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Το ίδιο συμβαίνει αν πετάξουν κάτι από το παράθυρο του οχήματος (τσιγάρο, σκουπίδια κ.α.).

Οι οδηγοί βαρέων οχημάτων, όπως φορτηγά και λεωφορεία, οι οποίοι κινούνται συνεχώς στην αριστερή λωρίδα ή τη χρησιμοποιούν για προσπέραση και αιφνιδιάζουν τους κινούμενους σε αυτήν τιμωρούνται με επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, επίσης για 60 ημέρες. Απαγορεύεται, επίσης, η κυκλοφορία στις γνωστές «γουρούνες» σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους.


Πηγή: euro2day.gr