Aegean Cuisine: Στα 24 εκ ο τζίρος των πιστοποιημένων εστιατορίων το 2018

30/1/2020
Οι πωλήσεις της κατηγορίας εστιατορίων που είναι πιστοποιημένα ως Aegean Cuisine, παρουσίασε ανοδική πορεία με αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης, την τελευταία τετραετία. Ειδικότερα, την περίοδο 2015-2018, εκτιμάται ότι αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 17%, παρά την αβεβαιότητα που επικράτησε στη χώρα λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α. στην εστίαση (δεύτερο εξάμηνο του 2015).

Αυτό προκύπτει από την μία από τις δύο κλαδικές μελέτες που εκπονήθηκαν για την προώθηση και ανάδειξη των προϊόντων και υπηρεσιών στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα των κλάδων της εστίασης και των ποτών. Οι μελέτες εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις προώθησης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή (Go Brand) - 2.4.1.».

Βασικός στόχος και επιδίωξη του έργου αποτελεί η προώθηση και ανάδειξη του brand name των προϊόντων και των υπηρεσιών στις Κυκλάδες και στο πλαίσιο του έργου, δημιουργήθηκαν 2 clusters. Του cluster Aegean Cuisine και του cluster Κυκλαδικού Οίνου, τα οποία συμμετείχαν στη διεθνή έκθεση τροφίμων TUTTO FOOD, που έλαβε χώρα από τις 6 έως τις 9 Μαΐου στο Μιλάνο της Ιταλίας, όπου εκπρόσωποι των δικαιούχων της Πράξης με το ακρωνύμιο Go Brand και επιχειρήσεων από τους 10 συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) προέβαλαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που παράγονται στην Κύπρο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και τη Χίο.

Επιπλέον, εκπονήθηκαν οι δύο κλαδικές μελέτες, μία για την Aegean Cuisine και μία για τα τοπικά ποτά, οι οποίες βρίσκονται ήδη αναρτημένες στο portal του Επιμελητηρίου Κυκλάδων: https://www.e-kyklades.gr/articles/GOBRAND ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους.


Κλαδική μελέτη για τα εστιατόρια της Aegean Cuisine

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προώθηση και ανάδειξη του «brand name» του cluster Aegean Cuisine Κυκλάδων, στο οποίο συμμετέχουν επιχειρήσεις εστίασης του νομού Κυκλάδων, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και ποιοτικές προδιαγραφές, η εκπλήρωση των οποίων διασφαλίζει ότι τα προϊόντα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν αντανακλούν και αναδεικνύουν την ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα του Αιγαίου.

Στο πλαίσιο αυτό περιγράφονται βασικά στοιχεία της τοπικής κουζίνας και της γεωγραφικής περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται, ενώ παράλληλα παρατίθενται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές για την λειτουργία των εστιατορίων Aegean Cuisine, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Παράλληλα γίνεται αποτύπωση και ανάλυση των κυριότερων παραγόντων που επηρεάζουν την ζήτηση των εξεταζόμενων υπηρεσιών ενώ πραγματοποιείται και εκτίμηση του μεγέθους της αγοράς εστίασης τόσο σε εγχώριο όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη το 2018, η συνολική αξία της αγοράς διαμορφώθηκε στο ποσό των περίπου 24 εκατ. ευρώ (τιμές λιανικής), αυξημένη κατά 14,3% έναντι του 2017. Από αυτά, τα 14 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι αφορούν πωλήσεις εστιατορίων Aegean Cuisine στις Κυκλάδες, ενώ τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ στα Δωδεκάνησα. Σημειώνεται, ότι η ανοδική πορεία της αγοράς οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στη διαρκή διεύρυνση του δικτύου Aegean Cuisine, τα μέλη του οποίου αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Δράσεις προβολής και προώθησης

Προκειμένου οι επιχειρήσεις-μέλη της Aegean Cuisine να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα τους και να αναβαθμίσουν τη θέση τους, εκτιμάται ότι μπορούν να εστιάσουν στις παρακάτω πρακτικές:
• Ενδελεχής διερεύνηση των αγορών από τις οποίες προέρχονται οι δυνητικοί πελάτες, εξετάζοντας το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που ισχύει σε αυτές. Χρήσιμη είναι επίσης η διεξαγωγή έρευνας αγοράς.
• Δημιουργία «επώνυμης» συστάδας επιχειρήσεων, με αναγνωρίσιμο διακριτικό λογότυπο και προϊόντα (μακροπρόθεσμη στρατηγική branding).
• Εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που παρέχει το διαδίκτυο (internet), μέσω της σχεδίασης και κατασκευής ιστοσελίδας στην οποία μεταξύ άλλων θα υπάρχει η δυνατότητα πληροφόρησης για τη γεωγραφική θέση των επιχειρήσεων-μελών και των προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων.
• Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και συμμαχιών με ομοειδείς επιχειρήσεις σκοπό την επέκταση του δικτύου και με επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας (πχ. μεγάλους τουριστικούς πράκτορες της Ελλάδας και του εξωτερικού, παραγωγούς τροφίμων και ποτών, κλπ.) με σκοπό τη συντονισμένη εκμετάλλευση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα, τη διεύρυνση του πελατολογίου, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την εξοικονόμηση κόστους.
• Δημιουργία κέντρου διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) των κυκλαδικών γαστρονομικών προϊόντων και εκμετάλλευση των παραγωγικών δομών και του δικτύου μεταφορών (λιμάνια, σιδηρόδρομοι, κλπ.).
• Δημιουργία και διατήρηση καταρτισμένων διεπιχειρηματικών κέντρων με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τον σχεδιασμό κοινών δράσεων μάρκετινγκ, εφοδιασμού, πληροφορικής, πιστοποίησης προϊόντων και επαγγελματικής κατάρτισης.
• Αρωγή και στήριξη του δημοσίου τομέα, καθώς και των διάφορων κλαδικών, τοπικών και συνεταιριστικών φορέων και συνδέσμων.