«Προληπτικά πυρά» κατά όσων δε θέλουν τους φορείς του τουρισμού «κοινωνικούς εταίρους»

3/10/2014
Σφοδρή ήταν η αντίδραση των κλαδικών ενώσεων του τουρισμού στην πρόταση που κατατέθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για κατάργηση του Ν. 4144/2013 για την αποκατάσταση του κατώτατου μισθού και των συλλογικών  συμβάσεων εργασίας. Χωρίς να κατονομάζεται ευθέως η Αξιωματική Αντιπολίτευση κατακρίνεται ότι επιδιώκει να αφαιρεθεί η ιδιότητα του «Κοινωνικού εταίρου» από τους συλλογικούς φορείς του τουρισμού.

Σημειώνεται ότι στο νομοθέτημα αυτό στο άρθρο 37 καταγράφεται η αναγνώριση   του Τουρισμού, μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Κοινωνικού Εταίρου.Με αφορμή αυτό άμεση ήταν η αντίδραση από τις Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων: ΠΟΞ, ΣΕΕΔΔΕ, ΣΕΕΝ, ΣΕΠΟΑ, HAPCO, HATTA, ΕΠΕΣΤ, ΣΤΕΕΑ, ΓΕΠΟΕΤ,ΕΕΑΕ, ΕΛΙΜΕ, ΣΕΟΕΣ, ΣΑΑΕ, ΕΜΑΕ. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι: «Κάθε συζήτηση με ζητούμενο να τεθεί ο ελληνικός τουρισμός εκτός Κοινωνικού Διαλόγου, στερείται λογικής. Η αναγνώριση του τουρισμού ως ισότιμου θεσμικού Κοινωνικού Εταίρου, μέσω του ΣΕΤΕ ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο των Πανελλήνιων Κλαδικών Ενώσεων Επιχειρήσεων (14) με εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, ήταν δίκαιη και αυτονόητη εκπλήρωση ενός καθολικού αιτήματος δεκαετιών, η οποία έτυχε ευρείας πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αποδοχής. Η ελληνική οικονομία μετασχηματίζεται. Οδηγείται σε αναδιάταξη των παραδοσιακών δομών της και σε αναδιάρθρωση των βασικών πυλώνων της. Σε αυτή την μετεξέλιξη και στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας εξόδου από την κρίση, ο τομέας των υπηρεσιών αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας, με τον Τουρισμό, κεντρικό εκφραστή νέων αντιλήψεων, ρυθμιστή των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται μπροστά μας και καταλύτη σταθερότητας.
Ο τουρισμός είναι ο τομέας που συνεισφέρει πλέον το 20% του ΑΕΠ, καλύπτει άνω του 20% της Απασχόλησης, αποφέρει άμεσα εθνικά έσοδα της τάξης άνω των 13,5 δισ. Ευρώ ετησίως και δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση στην εθνική οικονομία άνω των 35 δισ. Ευρώ, συμπαρασύροντας πλήθος άλλων κλάδων και παραγωγικών τάξεων. 

Είναι ο τομέας που το τρέχον έτος μόνον, με βάση τα στοιχεία ΙΚΑ, δημιούργησε το πρώτο επτάμηνο 120.000 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας σε σχέση με το 2013. Τροφοδότησε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με σχεδόν 650 εκατ. Ευρώ ασφαλιστικές εισφορές μέχρι τον Ιούλιο 2014 εμφανίζοντας αύξηση 20% και αντιστάθμισε ουσιαστικά τις απώλειες των υπόλοιπων τομέων της οικονομίας, με αποτέλεσμα τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων να παραμένουν σταθερά. 

Το 90% των θέσεων εργασίας στον τουρισμό, είναι πλήρους απασχόλησης και με μέσους μισθούς που υπερβαίνουν τα 1.000 Ευρώ, ενώ η ραχοκοκαλιά του κλάδου, το 95%, είναι μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις.   

Είναι ο μόνος τομέας της ελληνικής οικονομίας ο οποίος προχώρησε στην υπογραφή μιας εκ των μεγαλύτερων Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ξενοδοχοϋπαλλήλων), με αύξηση μισθών και με διατήρηση του συνόλου των επιδομάτων. Είναι ο τομέας της ελληνικής οικονομίας ο οποίος τροφοδοτεί την εξωστρέφεια, ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, υποστηρίζει την Περιφερειακή Ανάπτυξη, την πολιτισμική ταυτότητα και την κοινωνική συνοχή.» Δέσμευση του ΣΕΤΕ, ήταν και παραμένει, να θεμελιωθεί μία νέα εποχή συνεργασίας με τους υπόλοιπους Κοινωνικούς Εταίρους και μαζί με τις άλλες παραγωγικές δυνάμεις, να οδηγηθεί η χώρα μας στην ανάκαμψη και στη θέση που της αξίζει. 

Ο ΣΕΤΕ απευθύνει έκκληση προς κάθε κατεύθυνση: Ο τουρισμός, ο πλέον δυναμικός τομέας της οικονομίας της χώρας, δεν έχει κομματικό χρώμα, δε πρέπει να αποτελεί πεδίο άσκησης πολιτικών σκοπιμοτήτων, πρέπει να μείνει μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις. 

Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Πάντως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αυτό που τονίζεται είναι ότι με την κατάθεση της πρότασης νόμου αυτό που προκρίνεται η επαναφορά της  ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης ώστε να επιτυγχάνεται:
α) Ο μέγιστος αριθμός δέσμευσης-κάλυψης επιχειρήσεων και εργαζομένων σε εθνικό, κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο, για τη διασφάλιση ομοιογένειας των εργασιακών σχέσεων.
β) Η διεύρυνση του περιεχομένου των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στα θεσμικής και μισθολογικής φύσης ζητήματα και στις ρήτρες προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες επαγγελμάτων, επιχειρήσεων ή γεωγραφικών περιοχών.
γ) Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των σσε και στους ομίλους επιχειρήσεων.


Σύμφωνα με ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτή τη διαδικασία θα διασφαλιστεί η ποιοτική εργασία και για τις επιχειρήσεις αλλά και τους εργαζόμενους  που αποτελεί προϋπόθεση για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.